I denne uge mødtes tovholderne for de forskellige udvalg for Himmelske Dage til videreudvikling af de […]