Himmelske Dage er et fælleskirkeligt event, hvor både arbejdet frem mod dagene samt afviklingen har til formål at styrke fælleskirkelighed og samarbejde på tværs. Her må man sige at visionsdagen i marts virkelig var en god begyndelse.

Pladsen var trang, men stemningen god, da det første visionsmøde om Himmelske Dage i Roskilde blev afholdt d. 6. marts. Lidt over 100 deltagere fra lokale kirker, lokale foreninger, landsorganisationer m.m. var samlet for at give, diskuterer og samle deres ideer til eventen i 2022.

Før den egentlig visionsfase gik i gang, var der korte oplæg, som skulle sætte scenen og fortælle om Roskilde som værtsby. Roskildes Biskop Peter Fischer-Møller bød velkommen og fremhævede, hvordan Roskilde er en by, hvor samarbejde på tværs prioriteres og hvor musik spiller en særlig rolle. Stiftet glæder sig til at være med i forberedelserne. Lokalkomitéens næstformand Simon Hoel Mortensen, som er præst i Roskilde Vineyard tog over og delte sine erfaringer med det gode samarbejde på tværs af kirkerne i Roskilde. Han håbede og forventede at Himmelske Dage i Roskilde vil blive en udvidelse af dette gode fælleskirkelige samarbejde, hvor hver enkelt kirke og kirkefælleskab byder ind, med det der er deres styrke.  

Borgmester for Roskilde, Tomas Breddam fortsatte og fortalte, at der i Roskilde er et helt naturligt samspil mellem tro, kirke og by. Roskilde Domkirke er nærmest byens vartegn og den historiske udvikling af byen er tæt knyttet til kirken og de klostre som skabte den første bebyggelse. Desuden fortalte borgmesteren, at Roskilde er kendetegnet ved frivillighed, mange borgerinitiativer, bofællesskaber, folkelighed og så selvfølgelig musik, som vi kender det så godt fra Roskilde Festivalen og andre musikevents. Og lige netop musik og kultur har direktør Esben Danielsen været involveret i, siden starten af 90’erne. Han var den næste taler og fortalte om traditionen, for hvordan Roskilde i fællesskab, kunne skabe noget stort. Danielsen opfordrede desuden arrangørerne bag de Himmelske Dage, til ikke blot at lave et event, men til at sætte noget på dagsordenen og invitere ind til en samtale om livets store spørgsmål.

Så var scenen ellers sat for den efterfølgende visionsproces. De mange deltagere tænkte, talte og nedskrev. Grupperne gav før frokost fuld fart på ideer og drømme. Over middag blev der arbejdet videre med konkrete temaer. Der blev givet forslag til aktiviteter og tiltag under overskrifterne: historie, børn, international, kunst, krop og kirke, tro, musik, natur, pusterum, unge, samfund, tro på tværs. Der kom mange spændende forslag og samtalen var livlig. Det var skønt at opleve, hvordan begejstringen allerede har indfundet sig.

De gode ideer og forslag, som grupperne i fællesskab fandt, er nu givet videre til lokalkomiteen for Himmelske Dage i Roskilde. Komitéen vil arbejde videre, nedsætte udvalg og sætte et program sammen. Vi glæder os allerede til at se ideer omsat og til alt det spændende, der skal ske i Roskilde 26-29 maj 2022.

Comments are closed