Nu er der ikke mange uger, til vi mødes i Roskilde til Himmelske Dage 2022! I Kristi Himmelfartsferien sætter vi fokus på livets store spørgsmål gennem talks, debatter, musik, kunst og selvfølgelig andagter og gudstjenester. 

Danske Kirkers Råd er med til at danne rammen for Himmelske Dage. Vi har ikke et telt på Mulighedernes Marked, men du kan møde os rundt omkring. Vi er med til at arrangere f.eks. åbnings- og afslutningsgudstjenesten, Landskomiteen for Danske Kirkedage har sit telt, som man kan besøge. Men vi er også med i samtaler om Grøn Kirke i Bispehaven om fredagen og vi er med i to bogreleases fredag og lørdag.

Vi glæder os til at være sammen jer alle til de mere end 450 arrangementer, som Himmelske Dage og mere end 60 kirkesamfund og kirkelige organisationer har været med til at arrangere. 

Åndeligt forældreskab gennem leg og læring

Kom med til udgivelsen for bogen Kom og vær med - en aktivitetsbog om tro for børn og voksne.

I bogen kan du hente inspiration til aktiviteter og samtale med børn med forfatterne til denne bog om "åndeligt forældreskab". 

"Vi er på en fælles opdagelsesrejse ind i det kærlighedens mysterium, Jesus var og er. Det er som et kæmpe puslespil eller en overdådig mosaik, vi arbejder sammen på, men som endnu ikke er lagt færdig. Med denne bog får I ideer og inspiration til fortsat at folde mosaikkens mønstre ud. Den skal bruges til at give fortællingerne liv, så børn og unge kan forstå dem og høre, at de taler ind i netop deres liv – med ordene om tro, håb og kærlighed"
     - Biskop Peter Fischer-Møller, formand for Danske Kirkers Råd. Fra bogens forord. 

Medvirkende: Sarah Ziethen, David Mortensen, Bent Bjerring-Nielsen, Johannes Baun, Katrine Fischer, Simon Hoel m.fl.
Tid og sted: 27. maj 10-11. Fællesscenen, Domkirkestræde 10

Fælles kirkelighed 

Danske Kirkers Råd og Mellemkirkeligt Råd fortæller om en ny rapport om fælles kirkelighed og om, hvordan kirker arbejder sammen og lærer af hinanden. Hvordan ser samarbejdet ud, hvilken læring sker i samarbejdet, hvilke faktorer understøtter økumenisk engagement?

"Af det økumeniske samarbejde kan vi lære meget også om os selv – vores egne trosformer står frem i et andet perspektiv. Selvfølgelig får vi også øget viden om andre. Nye former for spiritualitet – fri bøn – er et helt konkret udbytte af økumenisk samarbejde. Måske kunne man tale om dette som at lære et nyt sprog: det økumeniske samarbejde giver os en anden forståelse af det sprog som andre kirker er udtryk for. Mangfoldigheden er grundet i den samme tro, men denne samme tro har forskellige udtryk"
   - Uddrag fra interview med lokal aktør i økumenisk samarbejde.

Tid og sted: 28. maj 10-11. Fællesscenen, Domkirkestræde 10
Medvirkende: Anne Mie Skak Johanson, Jonas Adelin Jørgensen, Mads Christoffersen m.fl.

Kirken den er ...  Om kirken og kristne i Danmark - fortalt af dem selv. 

Kom med til udgivelsen af bogen Kirken den er..., som Danske Kirkers Råd udgiver i samarbejde med forlaget Eksistensen og Teologi for Lægfolk. Bogen præsenterer en række kristne kirkesamfund i Danmark - som en refleksion over og en selvpræsentation af det særegne og det fælles for kirkerne.

Bogen afspejler den brede kirkelighed i Danmark både i indhold og i udtryk, og på Himmelske Dage kan du møde bogens redaktører og nogle af skribenterne. 

Medvirkende: Peter Lodberg, Mads Christoffersen, Jan Nilsson, Bent Bjerring-Nielsen, Jonas Adelin Jørgensen m.fl.
Tid og sted: Lørdag 28. maj kl. 12:00. Forlaget Eksistensen. Telt 38
Mulighedernes Marked.

Paneldebat: Kirkens sprog og den grønne omstilling
Ligger kirkens opgave og rolle i den grønne omstilling også i kirkens sprog og selvforståelse? Evangeliet skal forkyndes ”rent og purt” - er der i denne formulering plads til snak om klimaforandringer og miljøkrise? Kan og skal kirkens salmer og liturgi give sprog til en dybere forståelse af klimaforandringer og miljøkriser?

Medvirkende: Peter Birch, Biskop i Helsingør Stift • Martin Ishøy, Sognepræst i Skt. Jørgensbjerg Kirke • Ulla Morre Bidstrup, Uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter • Bodil Højbak Møller, Præst i Korskirken (baptistkirke) 
Tid og sted: 27. maj 15-16. Sankt Josefs Skole, Store sal, Frederiksborgvej 10.


Categories:

Comments are closed