Diakonhøjskolens røde murstensvægge dannede lørdag rammerne om en temadag om diakoni og økumeni i Aarhus. Programmet var sammensat af oplæg, paneldebat og samtale i mindre, regionale grupper. Her kunne deltagerne dele erfaringer og gode historier med hinanden - og ikke mindst styrke økumeniske samarbejder om diakoni. 


Dagen begyndte med kaffe, croissanter og mulighed for at snakke med de andre deltagere - en snak, der fortsatte resten af dagen. Deltagerne kom blandt andet omkring historiske perspektiver på samarbejdet mellem kirker og kommuner, nogle af diakoniens udfordringer og ikke mindst muligheder for nye samarbejder. "Hjerte er afgørende for diakoni, men det er viden og kompetencer også", som en af deltagerne sagde, og gennem oplæg og samtale var der rig mulighed for at dele erfaringer, blive klogere og få øje på andre, hvis hjerte også banker for diakoni. 

Et af de emner, dagen kredsede om, var udfordringerne ved at fastholde det kirkelige i det sociale arbejde på velfærdsstatens – og konkurrencestatens – præmisser. Men selvom det f.eks. kan være udfordrende at søge økonomisk støtte hos kommunerne til arrangementer, der også rummer bøn og sang, så var mange enige om, at det samtidig er det kristne DNA, som er diakoniens helt store styrke. En deltager oplevede f.eks., at de i hans lokalområde kan hjælpe nogle mennesker gennem diakonalt arbejde, som kommunen ikke har kunnet hjælpe. Så hvad er det ved diakoniens værdier, som gør en forskel i praksis? En deltager pegede på, at diakoni netop forsøger at være noget andet end præstationskultur og konkurrencestat - at vi forsøger at skabe være-steder fremfor gøre-steder

At have stærke rødder og være tydelig på sit kristne ståsted var et fælles ønske blandt deltagerne. Men netop dét kan være svært, hvis man oplever, at ordene 'kristne' og 'kirke' afføder en vis skepsis eller tilbageholdenhed fra dem, man gerne vil samarbejde med. Mens nogle gav udtryk for, at dette af og til er den virkelighed, de møder, oplever andre, at der generelt er sket en ændring imod større åbenhed og nysgerrighed gennem de seneste år; at et tydeligt værdisæt og en forankring i den kristne tro netop kan blive bagtæppet for spændende samarbejder. 

Dagen blev rundet af med en økumenisk andagt og glæde over igen at kunne synge sammen. 

En deltager pegede ved dagens afslutning på, at hun var blevet opmærksom på hvor mange mennesker, der laver noget af det samme for nogle af de samme mennesker. Forhåbentlig vil nogle af de frø, der blev plantet lørdag, vokse sig til nye samarbejder. På Himmelske Dage i foråret 2022 samler vi op på, hvad temadagen affødte, og hvor vi fortsat kan hjælpe hinanden til at blive endnu bedre til at hjælpe andre.

Det er ikke kun i Danmark, at vi i høj grad ser mod koblingen mellem økumeni og diakoni med interesse. At krydsfeltet mellem de to også internationalt får en del opmærksomhed, kommer blandt andet til udtryk i den nyligt udgivne bog International Handbook in Ecumenical Diakonia.
Bogen består af omkring 100 essays og regionale undersøgelser fra alle større kristne traditioner og regioner i verden struktureret i fire sektioner: 1) diakoniens teologier i forskellige kirkelige og sociale sammenhænge, 2) koncepter og profiler af diakonale embeder i forskellige dele af verden, 3) tendenser og væsentlige omdrejningspunkter for diakoni og 4) modeller og metoder for kompetenceopbygning i diakoni. 

Du kan læse mere om og købe International Handbook in Ecumenical Diakonia her.  

Temadagen blev arrangeret af Danske Kirkers Råd, Den katolske Kirke, Frikirkenet og Samvirkende Menighedsplejer i regi af arbejdsgruppen 'Økumenisk Dialog og Dannelse' under Danske Kirkers Råd. 

Categories:

Comments are closed