Diakonhøjskolens røde murstensvægge dannede lørdag rammerne om en temadag om diakoni og økumeni i Aarhus. Programmet […]