Foto: Albin Hillert

Det Økumeniske Studielegat og Folkekirkens mellemkirkelige Råd udbyder nu 2 legatportioner à kr. 25.000 til studerende, der deltager ved det internationale økumeniske studieprogram GETI. Fristen er allerede 1. oktober 2021

Næste år mødes verdenskirken til en global kirkelig samling i Karlsruhe, når Kirkernes Verdensråd inviterer til generalforsamling under overskriften ”Christ’s Love (Re)moves all borders”. Her vil kirker fra hele verden mødes for at tale om kristendom, mission og hvordan vi skal være kirke i en verden, der er udfordret af store kriser. 

Der vil være flere danske deltagere, både en dansk delegation, en dansk steward og derudover er der mulighed for at deltage som teologistuderende i GETI programmet. GETI står for Global Ecumenical Theological Institute. 

GETI tilbyder et omfattende kursusprogram, hvor du får en grundig indføring i den økumeniske bevægelse og hvordan kirker arbejder økumenisk på globalt plan i dag. Kurset varer seks uger – 4 uger online og 2 uger fysisk i Karlsruhe – og indeholder følgende moduler:

  • Healing Memories, et historisk teologisk spor
  • Kairos for Creation, om skabelse, klima og øko-teologi
  • Witness from the Margins, et praktisk teologisk, diakonalt spor
  • Engaging with Plurality, et interkulturelt-Interreligiøst spor
  • Body Politics: Body, Health and Healing
  • 4th Industrial Revolution & AI: Human Identity in the Context of Global Digitalisation, bio-etiske overvejelser angående kunstig intelligens og digitalisering. 

Kurset henvender sig til 130 teologistuderende i aldersgruppen 21-35 år. Der er ansøgningsfrist til kurset 15. oktober 2021.

De to modtagere af legatet modtager først beløbet, når det er bekræftet, at man er blevet optaget og deltagergebyret skal betales

Læs mere om kurset og ansøg om optagelse her.

Læs en beretning fra en tidligere deltager på GETI kurset her. 

Ansøgning og frist
NB! Ansøgning om støtte fra Det Økumeniske Studielegat og Folkekirkens mellemkirkelige Råd sendes senest 1. oktober 2021 til Danske Kirkers Råd dkr@danskekirkersraad.dk

Ansøgning til GETI med alle påkrævede bilag vedlægges ansøgning om økonomisk tilskud.

Læs krav for ansøgning til GETI her: GETI 2022 student application at World Council of Churches (recruiterbox.com)

Har du spørgsmål angående din ansøgning eller kurset, er du ligeledes velkommen til at skrive til os.

Categories:

Comments are closed