Holstebro sognehus og kirkegård dannede rammen om en spændende kursusdag for kirkegårdsfolk i Viborg Stift.

Snakken går godt og kaffekopperne klirrer. Graverkurset starter ud med et rundstykke og en kop kaffe, og de godt og vel 80 fremmødte gravere, kirkegårdsledere, graver-medhjælper, kirkeværger og menighedsråds-medlemmer snakker på kryds og tværs af mere end 40 forskellige sogne. Grøn Kirke har udviklet en ny tjekliste for kirkegårde, som ønsker at arbejde med bæredygtighed, og derfor er kursisterne samlet om emner såsom biodiversitet, vilde dyr og planter, ukrudtsbekæmpelse, brug af spagnum og meget andet.  
Selvom kirkegårdsmedarbejderne ikke umiddelbart beskæftiger sig med teologi eller den slags aspekter ved kirkens arbejde, så er deres rolle som medarbejdere alligevel en vigtig del af den samlede historie om kirke og klima, og hvad Grøn Kirke handler om. 

Grøn Kirke handler fx om at tage vare på Guds skaberværk, om næstekærlighed og om håb, og det er kirkegårdsmedarbejderne også med til at understrege i deres arbejde med at passe og pleje jorden. Derudover kan arbejdet på kirkegården være med til at reducere udledningen af CO2, skabe rum for vilde dyr og planter, beskytte grundvandet og være et sted, som understreger værdien af skaberværket. Derfor er det ikke ligegyldigt, når der bliver plantet stauder på de tomme gravsteder, som bliver til føde for insekter, og som ender i buketter til alterbordet i stedet for de importerede roser fra Kenya. Det er heller ikke ligegyldigt, når kirkegården begynder at kompostere grønt affald, og dermed anvende egen kompost fremfor spagnum, som i sin nedbrydning er lige så dårligt for miljøet som olie og gas. Sådan, og på mange flere måder, kan kirkegården spille en helt konkret rolle i den grønne omstilling, og det blev vi alle sammen meget klogere på ved kurset i Holstebro.

En inspirerende rundvisning på Holstebro kirkegård blev det også til. Her begejstredes vi af deres vildeng, insekthotel, staude- og græsbede, eldrevne maskiner og skovkirkegård. Så der var både noget teoretisk og noget praktisk at tage med hjem, ligesom alle kursister modtog den nye tjekliste for ”Grøn Kirkegård”, som de kan bruge som konkret arbejdsredskab i den grønne omstilling på deres egen kirkegård.  

Vi glæder os over en succesfuld dag med glade og opvakte kursister, lærerige og øjenåbnende oplæg og snakke og smuk og inspirerende kirkegårdsvandring.

Categories:

Comments are closed