Der er valgt ny styrelse for Danske Kirkedage. Det er styrelsens opgave at sikre kontinuiteten i […]
I denne uge mødtes tovholderne for de forskellige udvalg for Himmelske Dage til videreudvikling af de […]
​Himmelske Dage er landet i Roskilde og de første tanker og visioner er allerede i spil. […]