Foto: Rune Hansen, Roskilde Stift

Af Peter Fischer-Møller, formand for Danske
Kirkers Råd

De sidste par år har været meget særlige og på mange måder vanskelige, mærket som de har været af coronapandemien. Det har også præget arbejdet i Danske Kirkers Råd.
Lige nu er det krigen i Ukraine, som fylder i tankerne. Så uforståeligt og forfærdeligt, at en krig er brudt ud i Europa. Pludselig får den gamle bøn til Gud om fred, “dona nobis pacem”, en voldsom aktualitet, og vores tanker og forbøn følger de tusindvis af ukrainere, som nu er på flugt. Måtte Europas kirker på tværs af konfessionelle forskelle kunne bidrage til, at flygtningene bliver modtaget med gæstfrihed, og at krigshandlingerne bliver stoppet og erstattet med forhandlinger og bestræbelser på mellemmenneskelig forståelse og forsoning.
Hertil kommer den igangværende klimakrise og presset på klodens vilde dyr og planter. Også her er der brug for kirkernes indsats, og her har Danske Kirkers Råd med arbejdsgruppen Grøn Kirke været frontløber i en årrække.

Det er en udfordret og udfordrende tid. Men også en forventningens tid. Vi venter spændt på Himmelske Dage i Roskilde fra 26. til 29. maj. Lokalkomiteen og dens mange udvalg har arbejdet intenst i flere år, og nu er programmet på plads og kan studeres på www.himmelskedage.dk. Landskomiteen har truffet en beslutning om indsamlingen ved åbningsgudstjenesten, bistår med kommunikation om programmet, samler erfaringer fra arbejdet og er allerede i dialog med biskoppen og andre gode folk i Århus om Himmelske Dage i Århus 2025. Det er en stor glæde at opleve, hvordan kirkesamfundene og de kirkelige organisationer arbejder sammen, og vi ser frem til at mødes til den store kirkefest i Roskilde under overskriften “Grib Fremtiden”.

I arbejdsgruppen Grøn Kirke glæder vi os over, at vi nærmer os 300 grønne kirker i Danmark. Vi har med økonomisk støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond arbejdet særligt med Grønne Kirkegårde, som nu har fået deres egen tjekliste, og hvor rigtig mange gravere med stor begejstring har deltaget i en række inspirationskurser rundt om i landet. Vi har også fået støtte til projektet Grøn og Ung Kirke, hvor vi adresserer den store opmærksomhed, som klimakrisen og nødvendigheden af en mere økologisk bæredygtig adfærd har i den unge generation. Og så har Grøn Kirke taget initiativ til et intensiveret nordisk samarbejde omkring kirkerne og den grønne omstilling. Det er rigtig spændende og inspirerende. 

Det er også meget opmuntrende, at en række folkekirkelige aktører har fået etableret projektet Folkekirkens Grønne Omstilling, som særligt skal arbejde med at dokumentere resultaterne af arbejdet med den grønne omstilling rundt om i sogne og provstier. Grøn Kirke er i tæt samtale og samarbejde med dette nye projekt, som inviterer til inspirationskonference i Fredericia d. 16. maj. 

I arbejdsgruppen Økumenisk Dialog og Dannelse har man arbejdet med to udgivelser: 1) Aktiviteter og samtaler for børn og voksne om den kristne tro. 2) Om kirker og kristne i Danmark fortalt af repræsentanter for de forskellige trossamfund. Begge udgivelser forventes lanceret på Himmelske Dage. Herudover har man arbejdet med en undersøgelse af den lokale økumeni. Altså: hvordan går det med samtale og samarbejde på tværs af kirkesamfund ude i hverdagen i kirkerne. Spørgeskemaerne er kommet ind og er ved at blive analyseret.

Endelig har vi i arbejdsgruppen Frihed og Lige Vilkår været optaget af den bebudede revision af trossamfundsloven. Revisionen skulle efter planen være gennemført i år men er blevet udskudt til 2023, så vi har fået lidt bedre tid til at få samlet erfaringerne og formuleret vores ønsker om ændringer. Den lovgivning, der i hælene på TV-udsendelsen “Moskeerne bag sløret” medførte kriminalisering af visse ytringer af religiøse forkyndere, er nu blevet permanentgjort, og vi følger med i lovgivningens virkning i forhold til kirkesamfundenes virksomhed. Endelig har vi også vores opmærksomhed rettet mod den bebudede lovgivning omkring krav om oversættelse af religiøs forkyndelse på andre sprog end dansk. Det lovforberedende arbejde har været i gang i flere år, og vi kan konstatere, at lovgivning på området ikke er med i regeringens lovkatalog for 2022, men da en evt. lovgivning vil have store konsekvenser særligt for mange af de mindre trossamfund og menigheder, følger vi sagen tæt i Danske Kirkers Råd.

Som det kan ses af årsberetningen her, har det været et travlt år på særlige betingelser. Og når det har kunnet lade sig gøre på trods af corona og andre udfordringer, så er det ikke mindst generalsekretær Mads Christoffersens og vores kompetente, arbejdsomme og engagerede lille stab på Danske Kirkers Råds kontors fortjeneste. 1000 tak for indsatsen! Økumeni er imidlertid ikke noget, som kan løftes af et sekretariat - lille eller stort. For kernen i det økumeniske arbejde er det kristne evangelium, som kun kan leve ved hele tiden og i alle mulige sammenhænge og på tværs af alverdens forskelle at blive delt af os alle sammen i ord og handling.

God arbejdslyst!
Peter Fischer-Møller

Categories:

Comments are closed