Tag arkiv for “ årsberetning “

Årsberetning 2017

”Dialog & Dannelse” er titlen på årsberetningen 2017. Det afspejler Danske Kirkers Råds arbejde indadtil i dialogen mellem kirkesamfund og kirkelige organisationer, men også en af de opgaver vi har udadtil – nemlig at bidrage til den økumeniske dannelse i samfundet og dansk kirkeliv i sin bredeste betydning.

Se og hent årsberetningen her

God læselyst!

Håb & Handling – Årsberetning 2015

”Håb & Handling” er titlen på årsberetningen for 2015. Den afspejler det felt, Danske Kirkers Råd og det økumeniske fællesskab befinder sig i.

Oikoumene betyder ’hele  den  beboede  jord’. Som kristne tror vi på håbet i Jesus Kristus, men er også forpligtede til handling udadtil i forhold til vores medmennesker og den verden, vi lever i.

Se årsberetningen her

God læselyst!