Af Keld B. Hansen, formand for arbejdsgruppen Grøn Kirke Grøn Kirke har udviklet sig til at […]
Årets beretning fra Danske Kirkers Råds formand, Peter Fischer-Møller - om endnu et år på særlige vilkår
”Dialog & Dannelse” er titlen på årsberetningen 2017. Det afspejler Danske Kirkers Råds arbejde indadtil i […]
Læs Danske Kirkers Råds årsberetning for 2016