I ca. 15 år har Den Reformerte Kirke i Fredericia, Den katolske Kirke og folkekirkerne i Fredericia Provsti samarbejdet om en økumenisk pinsegudstjeneste. I år bliver ingen undtagelse. Alligevel er meget anderledes, når Fredericias borgere inviteres til fællesgudstjeneste 2. pinsedag. For den økumeniske pinsefejring falder i år sammen med en nyere tradition, nemlig Royal Run - det årlige løb, hvor H.M. Kongen inviterer danskerne ind i idrætsfællesskabet.

Royal Run: hovedpine eller foræring?
Sidste år var intet mindre end 93.684 mennesker tilmeldt Royal Run på tværs af alle værtsbyer, og man kan således uden at overdrive antage, at Fredericia kommer til at være på den anden ende.

Det medfører nogle ændringer for pinsefejringen, som bl.a. er rykket ind i Michaelis Kirke i stedet for at blive fejret udendørs, som den plejer. Selve gudstjenesten bliver en kort, fælles gudstjeneste kl. 12. Dagens første økumeniske arrangement begynder dog allerede kl. 9, hvor kirkerne i byen inviterer til morgensang. Og når nu fællesgudstjenesten ikke kunne foregå udenfor, så har man til gengæld valgt at begynde dagen med morgensang i det fri lige ved løbets startområde og ned til Østerstrand. "Her skal vi selvfølgelig synge I østen stiger stolen op, som nærmest kunne være skrevet til lejligheden" fortæller Sabine Hofmeister, som er præst i Den Reformerte Menighed i Fredericia.

På den centrale Bülows Plads foran Michaelis Kirke vil der i løbet af hele dagen være hoppekirke, familieaktiviteter, et pausetelt, hvor man kan få en snak med en præst eller spise en medbragt madpakke, og selvfølgelig mulighed for at prøve kræfter med en af løbets distancer. 

Sabine Hofmeister fortæller, at da man først hørte, at årets pinsefejring ville falde sammen med Royal Run, var reaktionen "øv!". Men hurtigt ændrede man taktik og syn på sagen. For som Sabine fortæller om løbet: "Dér kommer menigheden jo til at være, og så skal kirkerne selvfølgelig også være der - der hvor mennesker er". Og så er det jo en god mulighed for at gøre opmærksom på pinsens betydning og på, hvorfor vi har fri til at løbe Royal Run på en mandag. Fredericia provsti har også fået 30 løbebilletter til folk, der kommer til at løbe eller gå under navnet 'Kirkerne i Fredericia'. "If you can't beat them, join them", som Sabine smilende siger. Man har endda valgt at tage temaet op under den økumeniske gudstjeneste, som har fået overskriften 'Royal Run – løb med ånd'. 

Et givende og respektfuldt samarbejde
Den årlige økumeniske pinsegudstjeneste hviler på et respektfuldt og givende samarbejde, som ingen parter tager for givet. Sabine Hofmeister fortæller, at samarbejdet er en mulighed for sammen at dyrke både egen og økumenisk teologi. Mødet med andre kirkeretninger sætter spørgsmålstegn ved ens egen tradition; af og til opdager man nogle grænser, men altid med et bagtæppe af åbenhed og mod på fornyelse.
Når morgensangen ved Østerstrand eksempelvis afsluttes, bliver det med korsets tegn i forbindelse med velsignelsen. Men Den Reformerte Kirke har ikke denne tradition, og derfor lader Sabine bare være. Og det er fint, fortæller hun. Så viser man både, at kirkerne er forskellige, men at man kan stå side om side alligevel.

Arbejdsgruppen består både af præster, kirke- og kulturmedarbejdere og organister. Også her er der både grobund for at lære af hinanden og udfordre hinanden.

Dér kommer menigheden jo til at være, og så skal kirkerne selvfølgelig også være der - der hvor mennesker er
Sabine Hofmeister, præst i Den Reformerte Menighed i Fredericia

En økumenisk pinsemenighed
Det er ikke kun arrangørerne, som sætter pris på den årlige, økumeniske pinsefejring. Også menighederne er glade for traditionen. Der har nærmest dannet sig en lille pinsemenighed, fortæller Sabine Hofmeister. Folk sætter pris på dagen, som ifølge hende bl.a. handler om at gå ud i verden og se pinsesolen stråle og lade Helligånden virke mellem mennesker.
Og så skriver den fælles gudstjeneste sig ind i Fredericias historie: som religiøs fristad havde byen religionsfrihed ca. 200 år før resten af landet. 

Den historie af mangfoldighed og sameksistens betyder noget for præster og menigheder, og den økumeniske pinsegudstjeneste er med til at gøre Fredericias forskellige kirker synlige. Og endelig peger Sabine på en helt lavpraktisk grund til, at menighederne måske særligt i år kommer til at sætte pris på traditionen: "Det vil få smilet frem på læberne, når præsterne står der i deres præstekjoler og løbesko på”.

Categories:

Comments are closed