Bibelselskabet holdt d. 31. maj. kickoff seminar for den nye bibeloversættelse, som udkommer i 2036. Der var samlet repræsentanter fra kirke- og organisations-Danmark samt en masse forskere og lektorer fra universiteterne. Fra Danske Kirkers Råd var Sofie Larsen Kure med, og hun fortæller her om dagen.

Bibelen som knoglestruktur i vores samfund
Dagen blev skudt i gang med en paneldrøftelse om Bibelen som grundlag for samfund, kirke og kultur.

Christoffer Emil Bruun, Anne-Cathrine Riebnitzsky og Sørine Gotfredsen i samtale om Bibelen som grundlag for samfund, kirke og kultur

Her diskuterede sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen, forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky og trosredaktør i DR Christoffer Emil Bruun emnet og var enige om, at Bibelen og kristendommen er en knoglestruktur i vores samfund. Christoffer Emil Bruun mente også at kunne se, at der er større åbenhed overfor Bibelen og kristendom i dag end for bare 10 år siden. Han er selv vært på et program, der har Jesus med i titlen, (“Hvad ville Jesus have sagt?”) og det var aldrig gået tidligere, fortæller han. Anne-Cathrine Riebnitzsky beretter om bibelens store potentiale for at udfolde og give os ord for åndelige og mystiske oplevelser, ord som vi ellers mangler meget i det danske sprog, konkluderer for forfatteren.

Sørine Gotfredsen istemmer sig vigtigheden af det mystiske i sproget og understreger, at det endelig ikke må forsvinde i en by bibeloversættelse. De gamle ord forstærker og giver de nye ord fylde og dybde, fx rummer ”salig” nogle dybder, som ”heldig” aldrig vil kunne formidle, mener Gotfredsen.

Økumenisk repræsentation
Og netop oversættelsen og principperne herfor blev gennemgået og klarlagt på seminaret. Det kan man læse mere om i ”principper for ny autoriseret oversættelse af Bibelen”. Derudover blev de forskellige redaktionsgrupper præsenteret. Her er det glædeligt at se, at der er tænkt økumeniske repræsentanter med. I det gammeltestamentlige redaktionsudvalg sidder Christian Noval fra Den katolske Kirke. I det nytestamentlige redaktionsudvalg er Tonny Jacobsen fra Mosaik udpeget som økumenisk repræsentant. Læs mere om sammensætningen af redaktionsgrupperne her

Den nye autoriserede bibel skal kunne være alles bibel
Tonny Jacobsen er – udover at være økumenisk repræsentant i det nytestamentlige redaktionsudvalg – også næstformand i Danske Kirkers Råd. Om sine forventninger til arbejdet og vigtigheden af, at det bliver et økumenisk projekt, fortæller han: ”Jeg mener, at det rigtig fint, at man i maskinrummet tænker det økumeniske ind. Grunden til det er, at alle har blinde vinkler. Hvis alle kommer fra samme kirkelige tradition, så er der fare for, at man uden at tænke over det, lægger en bestemt tolkningstradition og forståelse ned over teksten. Mit fokus er ikke kun at tænke på min egen tradition men den kirkelige bredde.” I den indledende proces har der også været inviteret til økumeniske rundbordssamtaler om forskellige forventninger til en ny bibeloversættelse.

“alle har blinde vinkler. Hvis alle kommer fra samme kirkelige tradition, så er der fare for, at man uden at tænke over det, lægger en bestemt tolkningstradition og forståelse ned over teksten. Mit fokus er ikke kun at tænke på min egen tradition men den kirkelige bredde”

– Tonny Jacobsen, næstformand i Danske Kirkers Råd

Det er vigtigt, at den nye bibeloversættelse bliver et økumenisk projekt, da vi alle bruger den samme bibel i Danmark – nogle dog med tillæg af apokryferne – men vi bruger alle den samme udgave, nemlig den autoriserede udgave fra 1992. Det vil være ønskeligt, at det bliver ved med at være sådan fremadrettet med en ny autoriseret bibel anno 2036.

Categories:

Comments are closed