Af Keld B. Hansen, formand for arbejdsgruppen Grøn Kirke

Grøn Kirke har udviklet sig til at blive et stort økumenisk netværk af kirker, organisationer, skoler og kirkegårde, der arbejder med den grønne omstilling, og jeg synes, det er fantastisk at tænke på, at der nu er i alt 291 grønne kirker, 15 kirkelige organisationer, 3 grønne skoler med et kristent værdigrundlag og 9 grønne kirkegårde. Det er et udtryk for rigtig mange menneskers konkrete engagement i bæredygtighed og grøn omstilling.

Det sidste skud på stammen i vores grønne familie er de grønne kirkegårde. For midler fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond udarbejdede Grøn Kirke i samarbejde med fagfolk hen over foråret 2021 en 50 punkts tjekliste for kirkegårde. Listen blev offentliggjort i september 2021, og umiddelbart derefter blev de første kirkegårde certificeret som grønne kirkegårde.

Grøn og Ung er et andet projekt, som Grøn Kirke har modtaget penge til fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond. Tre kirker, Nørre Sundby Kirke, Nørre Herlev Kirke ved Hillerød og uKirke på Vesterbro, er med i projektet, der giver unge mulighed for at diskutere grønne emner og i fællesskab omsætte ideer til handling. Grøn og Ung afsluttes i indeværende år, og det bliver spændende at se, hvad det bringer med sig. 

I arbejdsgruppen for Grøn Kirke arbejder vi for, at kirkerne, sideløbende med alle de praktiske tiltag, også integrerer skaberværket i gudstjenesten og taler om verden, klima og miljø, bæredygtighed og biodiversitet i en teologisk sammenhæng. Blandt andet derfor afholdt vi den 8. oktober 2021 en velbesøgt Grøn Kirke konferencedag i Haslev.

Grøn Kirke introducerede ved årsskiftet 2020/21 en såkaldt partnerskabsordning, som de grønne kirker for et mindre beløb kan tilmelde sig. Ordningen giver kirkerne adgang til udvidet rådgivning, inspirationsmateriale og gratis kurser, og samtidig styrker ordningen Grøn Kirke, så vi får overskud og kræfter til at tage endnu flere initiativer.

Fra Grøn Kirke-konferencen Kirke, klima og social retfærdighed i Haslev

Den grønne omstilling i kirkerne er efterhånden ved at komme op i gear, og den modstand, der tidligere har været imod klimakampen, er næsten helt forsvundet. Kirkeministeriet har desuden de næste fire år afsat penge til Folkekirkens Grønne Omstilling. I Grøn Kirke Arbejdsgruppen glæder vi os over Kirkeministeriets initiativ, og vi tror, at Grøn Kirke og Folkekirkens Grønne Omstilling gensidigt vil kunne være til gavn for hinanden.

Vi vil hermed gerne sige mange tak til alle i Grøn Kirke-netværket for endnu et godt år.

Categories:

Comments are closed