Når Political Festival of Europe første gang afholdes i år, er Danske Kirkers Råd med. Her kan du læse om ét af vores bidrag til det spændende program. 

Velkommen til en time med sang, stilhed, lys og bøn. Taizé-refleksion er en meditativ gudstjeneste, hvor det bærende er Taizé-sangene: korte vers, der gentages flere gange.

Sangene kommer fra det kirkelige fællesskab i Taizé i Bourgogne i hjertet af Europa. Mere end 100.000 især unge mennesker fra hele verden besøger hvert år Taizé og er en del af både bøns- og arbejdsfællesskabet. Til dagligt bor der 100 brødre (munke) fra 25 forskellige lande. Helt centralt for livet i Taizé er ønsket om fred og forsoning på tværs af trosretninger. Broder Roger skabte således dette fællesskab i skyggen af Anden Verdenskrig og skjulte til at begynde med forfulgte jøder på stedet. Det har præget ånden på stedet siden da.

Det musikalske sprog i de særlige Taizé-sange forener både gamle og nye stilarter og bygger på simpel flerstemmighed, som et let at lære. Sangene gentages mange gange efter hinanden for at skabe en særlig meditativ tilstand og stemning, hvor ord og tanker smelter sammen for den enkelte deltager.

Gudstjenesten er åben for alle og varer ca. 50 minutter.

Medvirkende:
Gudstjenesten er tværkirkelig og ledes af præst Rune Funch (Baptistkirken i Lyngby) og sognepræst Inge Marie Kirketerp Hansen (Gjellerup Kirke). Begge præster har lang erfaring med at lede Taizé-gudstjenester.

Sted: Mariager Kirke

Tid: Fredag 26 august kl. 21:0

Arrangør: Danske Kirkers Råd


Categories:

Comments are closed