Da repræsentanter for Danske Kirkers Råds medlemskirker samledes til rådsmøde, var det særligt absurd lovgivning potentielt i strid med menneskerettighederne, der stjal dagsordenen.
Danske Kirkers Råd opfordrer til at genoverveje lovens relevans frem for at gøre den permanent. Stort […]
Lovforslag om tvangsoversættelse af prædikener på andre sprog end dansk møder massiv kritik nationalt såvel som internationalt.
Grégoire de Fombelle/WCC
Et enigt Danske Kirkers Råd besluttede på sit møde den 14. januar 2021 at offentliggøre rådets henvendelse til statsminister og kirkeminister om det planlagt lovforslag om oversættelse af prædikener på andre sprog end dansk.
En kommende lov om oversættelser af prædikener på andre sprog end dansk har trukket en del medieopmærksomhed på det sidste. En sådan lov virker mistænkeliggørende over for trossamfund over en bred kam og skaber unødigt meget arbejde for de mange menigheder, der prædiker på andre sprog. Det er et brud med den danske tradition for frihed og mangfoldighed, mener Danske Kirkers Råd.
​I december kom første udkast til en ny religionslov ud i Bulgarien. Det var et udkast, […]
​Danske Kirkers Råd har netop indsendt sit høringssvar vedr. Ligningslovens §8A og §12. Sammen med en […]
​​Forretningsudvalget for Danske Kirkers Råd mødtes i september med kirkeminister Mette Bock for at drøfte nogle […]
​Gavner tro i samfundet? Fylder religion for meget i debatten og i det offentlige rum eller […]
​Af Forretningsudvalget i Danske Kirkers RådVedBiskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, formand for Danske Kirkers RådBiskop Peter […]