Tag arkiv for “ lov “

Danske Kirkers Råd stiller sig uforstående over for sammensætningen af Trossamfundsudvalg

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold offentliggjorde den 13 september kommissoriet for et kommende Trossamfundssudvalg, der skal se nærmere på en sammenhængende lovregulering for trossamfund uden for Folkekirken. Danske Kirkers Råd ser med tilfredshed på et sådant kommende arbejde. Imidlertid stiller Danske Kirkers Råd sig uforstående over for, at man fuldstændig udelukker repræsentanter fra trossamfundene i at sidde med i udvalget.

Forretningsudvalget for Danske Kirkers Råd har mandag den 15 september 2014 skrevet til minister Manu Sareen efter offentliggørelsen af kommissoriet for det kommende Trossamfundsudvalg. Brevet er skrevet på foranledning af og i samarbejde med arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår.


Forretningsudvalget står uforstående over for, at kommissoriet på forhånd som medlemmer fuldstændigt udelukker repræsentanter for trossamfundene eller deres repræsentative organer. Noget sådant finder vi ikke i overensstemmende med god og sædvanlig skik for lovforberedende arbejde.

Derfor har forretningsudvalget skrevet til ministeren med henblik på at få et møde i stand med ham.

Kristeligt Dagblad har bragt en række artikler om kommissoriet med udtalelser fra bl.a. medlemmer af arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår. Desuden har der været en række debatindlæg i Kristeligt Dagblad skrevet af bl.a. repræsentanter i Danske Kirkers Råd. 

Læs mere på bloggen Religion & Politik 

Vi vil ikke ændre grundloven

Betyder Danske Kirkers Råds ambition om ”lige vilkår” for alle kristne kirker, at de vil ophæve folkekirkens særstatus? Det mener Fyens Stift, som vil melde sig ud, mens Helsingør Stift overvejer. En misforståelse, lyder det fra Danske Kirkers Råd. Læs artikel fra Kristeligt Dagblad

  • Danske Kirkers Råd opfordrer sine medlemskirker til at drøfte Grundlovens §69. Find oplæg til disskusion her

  • Diskussioner om lige vilkår skader ikke folkekirken, læs Torben Hjul Andersens indlæg i debatten her

  • Fynsk forvirring om Danske kirkers Råd. Læs blogindlæg af Mogens Mogensen her

Imam-lov rammer kristne trossamfund

Den så kaldte imam-lov, der skal forhindre rabiate imamers adgang til Danmark, rammer i stedet kristne forkyndere. Artikel fra Kristeligt Dagblad.

Et politisk forsøg på at hindre rabiate imamer adgang til Danmark rammer kristne og mormoner, mens muslimer går fri.

Sådan lyder kritikken fra politiske og kirkelige aktører, der er blevet foreholdt tal fra Udlændingestyrelsen, som Kristeligt Dagblad er kommet i besiddelse af.

Læs hele artiklen her

Kirker tager afstand fra razzia i afrikansk frikirke

Formand for Danske Kirkers Råd Anders Gadegaard og leder af Kirkernes Integrationstjeneste Hans Henrik Lund tager i interviews med BT skarpt afstand fra politirazzia i den afrikanske frikirke Redeemed Christian Church of God.

Kirken er også kendt som som Jesus Center, og samler hver søndag op imod 160 mennesker, primært fra Nigeria. Men da gudstjenesten som vanligt fandt sted søndag inden nytår, blev den afbrudt, da fem betjente troppede op og bad samtlige kirkegængere om at fremvise identifikationspapirer. Danske Kirkers Råd vil drøfte sagen umiddelbart efter nytår.

Læs artiklen fra B.T her.

Danske Kirkers Råd svarer på lovforslag om vielse

I forbindelse med lovforslag om vielse af par af samme køn har Forretningsudvalget i samarbejde med arbejdsgruppen Frihed og Lige Vilkår netop sendt høringssvar.

Høringsvaret handler primært om at sikre lige rettigheder for øvrige trossamfund som for folkekirken, når det kommer til vielse af par af samme køn.

I høringssvaret hedder det bl.a.:

"Danske Kirkers Råd henstiller derfor, at der i ægteskabslovens § 16 indsættes en lovbestemmelse, der stiller trossamfund uden for Folkekirken og deres præster frit i henseende til medvirken til vielse af to personer af samme køn."

og

"Danske Kirkers Råd henstiller på denne baggrund, at det lovfæstes, at villighed til medvirken til vielse af personer af samme køn ikke kan gøres til et vilkår for godkendelse af trossamfund eller for meddelelse af vielsesbemyndigelse."

Læs høringssvaret her
Læs DKRs pressemeddelse her

Danske Kirkers Råd bemærker ligeledes med tilfredshed, at grundlæggende synspunkter i rådets i denne udtalelse kan ses afspejlet i udkastet til bemærkninger til forslaget til ændring af ægteskabsloven.


Spørgsmål om høringssvaret rettes til Formand for Danske Kirkers Råd Anders Gadegaard abg(at)km.dk eller formand for arbejdsgruppen Frihed og Lige Vilkår Bent Hylleberg hylleberg(at)post.tele.dk