Grégoire de Fombelle/WCC

Af formand Peter Fischer-Møller og generalsekretær Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd

Et enigt Danske Kirkers Råd besluttede på sit møde den 14. januar 2021 at offentliggøre rådets henvendelse til statsminister og kirkeminister om det planlagte lovforslag om oversættelse af prædikener på andre sprog end dansk. Du kan læse brevet her

Brevet blev sendt tilbage i oktober 2020 sammen med breve til både kirkeministeren og til partiernes kirkeordførere. Indtil nu har Danske Kirkers Råd ikke ønsket at offentliggøre det, men har i stedet afholdt møde med Kirkeminister Joy Mogensen for at ytre kritik af forslaget, der mistænkeliggør både kristne med et andet primært sprog end dansk, muslimer og andre fra de forskellige trossamfund alene, fordi der forkyndes på andre sprog end dansk.

Med en klar opfordring om at genoverveje lovforslaget hedder det bl.a., at ”Vi opfatter en sådan lov som en mistænkeliggørelse af trossamfundene uden for folkekirken, heriblandt Den katolske Kirke, Den ortodokse Kirke, Den anglikanske Kirke, Den tyske og franske Reformerte Kirke og den meget brede vifte af frikirker og migrantmenigheder samt de lutherske kirker i Danmark, der fungerer som udlandskirker fra vores nabolande som f.eks. Norge, Sverige og Finland.

Vi ser det som et brud på den danske tradition for frihed og mangfoldighed, som vi er stolte af. Det er også imod den lutherske tradition, i hvilken vi altid fremhæver modersmålets betydning og i øvrigt også den særligt danske grundtvigske tradition, hvor begrebet hjertesprog er væsentligt.

En sådan lov vil efter vores opfattelse ikke skabe mere åbenhed, men mere kontrol og unødigt meget arbejde for den enkelte forkynder og trossamfund.

Vi ser ikke over en bred kam danske medborgere med anden kulturel eller sproglig baggrund for at være en del af et parallelsamfund, og vi ønsker ikke med en sådan lov at være med til at skabe mistillid til mennesker, der udover at være loyale danske borgere også kommer med noget andet til samfundet.”

Udover de argumenter, der vi har anført i brevet, peger Danske Kirkers Råd også på, at det helt lavpraktisk bliver uoverskueligt og noget af en økonomisk byrde for de små trossamfund her i landet med disse oversættelser. I sin kritik af det kommende lovforslag drager Danske Kirkers Råd parallel til de mange danske menigheder i udlandet. De ”bidrager til samvær og sammenhæng for danskere rundt om i verden. Her er der heller ikke tale om parallelsamfund, blot fordi, der prædikes og tales på dansk – et helt anderledes sprog end hovedsproget i det pågældende land. Danskerne bidrager også til samfundet derude med et solidt engagement i deres danske menighed”, som der står i brevet.

Det planlagte lovforslag har ligeledes mødt skarp kritik fra Folkekirkens biskopper, migrantmenighederne i Danmark og Folkekirkens mellemkirkelige Råd, der enten offentligt er gået ud med deres kritik eller rettet henvendelse til statsministeren og kirkeministeren. Desuden møder det planlagte lovforslag international kritik fra en række kirker i Europa.

Categories:

Tags:

Comments are closed