​Hvor er troen i politikeren? En samtale om tro med Skatteminister Karsten Lauritzen.Hvorfor er kristendommen vigtig […]
​Ida Auken og Bertel Haarder i samtale med Dina Al-Erhayem.Hvad betyder det for Ida Aukens og […]
​Gavner tro i samfundet? Fylder religion for meget i debatten og i det offentlige rum eller […]
Håb og handling i en tid med klimadepression og flygtningekriser. Kirken kan tænde håbet og vække […]