​I december kom første udkast til en ny religionslov ud i Bulgarien. Det var et udkast, der konkret ville gøre det så godt som umuligt for religiøse minoriteter at praktisere deres tro. Lovforslaget har fået en bred vifte af kirker og kirkelige organisationer verden over til at reagere skarpt og rette henvendelse til den bulgarske regering, således som f.eks. World Evangelical Alliance og Kirkernes Europæiske Konference har gjort det. Fra dansk side har Danske Kirkers Råds forretningsudvalg skrevet til Udenrigsminister Anders Samuelsen, ambassadør Michael Suhr fra Enheden for religions- og trosfrihed samt de danske Europaparlamentarikere. Siden det første udkast er der sket enkelte ændringer, men der er stadig grund til bekymring og til at følge situationen nøje.

Danske Kirkers Råd deler bekymring med kirker og kirkelige organisationer rundt om i verden, hvad angår udviklingen i Bulgarien, hvor et forslag til en ny religionslov i disse uger er ved at blive behandlet i parlamentet. Der er stadig brug for at lægge pres på regeringen i Bulgarien i respekt for de grundlæggende rettigheder for tros- og åndsfrihed.
 
Hvis religionsloven bliver vedtaget som den er formuleret i det oprindelige forslag vil det konkret betyde en markant forringelse af vilkårene for andre trossamfund end Den ortodokse Kirke og Islam, idet
-    eksisterende teologiske uddannelsessteder uden for Den Ortodokse kirke og Islam vil blive lukket. Alle andre trosretninger vil herefter ikke have lovlige uddannelsessteder. Det kan betyde, at en hel generation af bulgarske præster ikke har mulighed for at få den uddannelse og træning, som er nødvendig. Dette ville svække de protestantiske evangeliske kirker i Bulgarien katastrofalt.
-    næsten alle 178 protestantiske kirker skal registreres helt forfra. For overhovedet at ville påbegynde denne registrering, forlanger myndighederne en ny registrering af mindst 3.000 medlemmer fra det pågældende kirkesamfund med navn, adresser, CPR og underskrifter. Dette kan tage måneder at få gennemført.  I mellemtiden vil de pågældende kirkesamfund miste råderetten over bygningerne, da de ikke må eje bygninger, hvis de ikke er registreret på lovlig vis. Således vil alle kirkelige bygninger være uden en egentlig ejer og må derfor ikke bruges til gudstjenester eller møder, før myndighederne har undersøgt, drøftet, og forhåbentlig godkendt alle de mindst 3.000 nyregistrerede medlemmer fra hvert kirkesamfund. Selv efter at myndighederne eventuelt har godkendt registreringerne, skal en liste over kirkebygninger og aktive præster endeligt godkendes af Direktoratet for Religiøs aktivitet. Samtidig må præster iflg. den nye registreringslov ikke holde gudstjenester udendørs eller i bygninger, som ikke er godkendt til religiøs aktivitet. Det vil konkret betyde, at de fleste af de protestantiske kirker i Bulgarien bliver lukket ned i månedsvis. Desuden vil kirker, der holder gudstjenester i bygninger, de ikke ejer, miste retten til at afholde gudstjenester.
-    donationer fra udlandet til præster og kirker i Bulgarien kun vil være tilladt efter meget restriktive regler, hvor kun mindre beløb overføres til kirker i Bulgarien. Der vil blive skærpet tilsyn med både præster og kirker vedr. deres forbindelser til kirker og donorer uden for Bulgarien. Denne bestemmelse vil være et stort problem for ca. 90% af de protestantiske kirker i Bulgarien, som lejer bygninger, auditorier mv., da de ikke selv ejer den bygning, hvor de holder gudstjenester og således har store udgifter til leje.
Denne beklagelige tendens til begrænsning af tros- og åndsfriheden ses andre steder rundt om i verden, men det er stærkt bekymrende, at vi nu også ser den inden for EU's grænser. Vi frygter, at vi vil se en stigende tendens til lignende tiltag, hvis ikke der handles hurtigt med pres fra internationale aktører. Samme bekymring har medført en række protester og henvendelser både til regeringen i Bulgarien, til Europa-Parlamentet og til Europarådet fra kirkelige fællesskaber som World Evangelical Alliance, Kirkernes Europæisk Konference, The Baptist World Alliance, Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief (NORFORB), de lutherske kirker i vores nabolande samt International Association for the Defense of Religious Liberty. Desuden har muslimer, ortodokse kristne og katolikker i Bulgarien protesteret mod lovforslaget bl.a. ved store demonstrationer foran parlamentet. Det lader til i nogen grad at have virket, idet dele af det oprindelige forslag er ændret lige inden jul. Men der er fortsat grund til bekymring.  

Læs brevet fra Forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd her.

NB! Siden artiklen blev skrevet har man fjernet de mange hårde restriktioner fra lovforslaget takket være massive protester både i Bulgarien og internationalt. Læs mere her:https://www.christianitytoday.com/news/2018/december/bulgaria-rejects-religious-freedom-law-church-restrictions.htmlCategories:

Tags:

Comments are closed