Af Ivan Sulejic

Tillad mig at indlede med et citat fra en af kristendommens største tænkere:

 ”Ligesom det væsentlige ved en hund ikke rummes til fulde i dens gøen, rummes det væsentlige ved et menneske heller ikke til fulde i dets tale. At opdage hele mennesket bagved ordene er visdom.” – Hellige Nikolaj Velimirović

Danske Kirkers Råd afspejler, i mine øjne, pointen i dette citat, fordi der her er enighed om at se og høre enhver i et rum af ligeværd, ytringsfrihed og sammenspil, hvor der gives plads til, og lægges vægt på, alles fulde tilstedeværelse i en ånd af imødekommenhed, der præger forsamlingens fælles mål.

Hvorfor er vi med?

Af meget simple grunde: For at frembære, udleve og udbrede Kristi sjæl og sammen med vores brødre og søstre i Danske Kirkers Råd omfavne alle levende væsner med den apostolske, klare og sande lære. Dette anser vi som en absolut nødvendighed. Den ramme, som Danske Kirkers Råd har skabt, giver mulighed for Kirkerne i Danmark, med fælles mål, at udbrede dette altafgørende budskab for alle medmennesker. 

Blot en kort gåtur gennem Københavns stræder får blikket til at vandre fra den ene prægtige kirke efter den anden, som historien har bragt os. Dette fortæller mig om en rig og opløftende længsel efter Guds nærvær som ikke opleves mindre af det enkelte menneske i dag – både individuelt og i kirkens fællesskab.

Den kultur, Danmark har udviklet, er uden tvivl et prisværdigt eksempel, som enhver nation burde stræbe efter – et frisk pust, som hele verden kunne efterleve. Et fællesskab, hvor forholdet mellem stat og borger imellem udleves med maksimal tiltro, tryghed og respekt for hinanden, og hvor der gang på gang udvises vilje og lyst til at forbedre sig. Dette er Den Serbiske Ortodokse Kirke blevet budt velkommen til og er nu en del af. Vi ser det som et ansvar at stå i en fælleskirkelig forsamling og hjælpe og pleje individets og fællesskabets sjæl – her hvor national og religiøs forskellighed ikke udgør en splittelse, men hvor vi med ét sind i tro og gerning i Jesu kærlighed kan indbyde folket til bedre og saligere fællesskaber her i Danmark. For vi er alle nutidens repræsentanter af kristendommens urgamle historie, og i Danske Kirkers Råd kan vi i kærlighedens navn bevidne gensidig anerkendelse blandt alle Guds børn.

Categories:

Comments are closed