Af Tonny Jacobsen 
Præst i Mosaik og næstformand i Danske Kirkers Råd

Mosaik er et netværk af evangelikale og pentekostale kirker i Danmark med knap 40 kirker som medlemmer. Derudover er Mosaik et netværk for ledere, organisationer og såkaldte fællesforetagender, som medlemmerne af Mosaik driver sammen – det drejer sig blandt andet om tre efterskoler, en højskole og et internationalt hjælpearbejde.

En af Mosaiks fem kerneværdier er ”Ansvarlige relationer”. Som en del af denne kerneværdi ønsker Mosaik helhjertet at investere i økumeniske netværk og fælleskirkelige råd samt at have gode relationer til folk i andre kirkesamfund både lokalt, national og internationalt.

I den forbindelse er Danske Kirkers Råd uomgængeligt, fordi rådet favner så bredt, at det ikke giver mening i en dansk kontekst at tale varmt om økumeni, uden at man også deltager aktivt i dette forum. For os er det meget værdifuldt på tværs af kirkeskel sammen at søge at realisere Guds kald til kirken i Danmark. Igen og igen har vi oplevet, at vi i fællesskabet med resten af det kirkelige Danmark bliver inspireret indadtil samt har en stærkere stemme udadtil.

I 2020 har Danske Kirkers Råd på en særlig måde vist sin værdi i forhold til politisk interessevaretagelse, når lovgivningsprocesserne har buldret derudaf med risiko for begrænsninger af religionsfriheden til følge. Donationsloven samt lov om oversættelser af prædikener til dansk er to områder, hvor vi har været særligt glade for rådets markeringer.

Udviklingen i Himmelske Dage glæder vi os også over. Som frikirkeligt trossamfund kan vi i høj grad relatere til det nuværende format, og vi nyder at opleve mangfoldigheden og fællesskabet og at se bredden af hele det kirkelige spektrum blive rullet ud for danskerne i en sand folkefest på gader, torve og i store og små forsamlingslokaler af enhver slags.

Categories:

Tags:

Comments are closed