Danske Kirkers Råd er med på Folkemødet igen i år som medarrangør i det økumeniske telt Himmel & Jord på Kæmpestranden. Teltet byder på et væld af spændende debatter, samtaler og koncerter. Folkemødet afholdes 16.-19. juni 2022 i Allinge. Læs her om de arrangementer Danske Kirkers Råd er medarrangører af i teltet.

Dialogkaffe med Özlem Cekic 
Vær med når brobygger Özlem Cekic udfordrer generalsekretær Mads Christoffersen fra Danske Kirkers Råd om dialogens dilemmaer. Skal vi have dialog med alle og hvor går grænsen for samtale? Publikum inviteres med i dialogen til en samtale om de brændende spørgsmål, de tager med på Folkemødet. Vær med når vi vender de inderste fordomme og gode intentioner for en verden i forandring og for Folkemødet på Bornholm.

Özlem Cekic er blevet verdensberømt i Danmark og ude i verden for sit engagement som brobygger og for hendes insisteren på dialog med mennesker, der er helt uenige med hende. Målet er ikke at vi alle skal blive enige, men at vi kan udvikle evnen til at rumme vores forskellighed. Özlem Cekic er generalsekretær for foreningen Brobyggerne og er hver dag med til at dialog og brobygning i samfundet.

Arrangør: Danske Kirkers Råd ved generalsekretær Mads Christoffersen

Tid: 16 juni kl. 12:00-13:00

Sted: Himmel & Jord, Kæmpestranden. Plads J38.

Er der grænser for kirkeligt migrantarbejde?
Næstekærlighed handler for mange om at hjælpe andre. Men er der grænser for hvor meget kirken skal hjælpe migranter? 

Kirken spiller en stadig større rolle i Danmark, når det handler om integration – helt aktuelt i forhold til de mange flygtninge fra Ukraine. Ikke alene har vi mindst 250 migrantkirker, der hovedsageligt er grundlagt af flygtninge og indvandrere, men vi har også en lang række initiativer fra kirkelig side med fokus på integration. Hvordan undgår vi, at migrantkirkerne bliver parallelsamfund og hvordan kan vi gøre det lettere for kirken at inkludere mennesker med anden kulturel baggrund? Hvad kræver det for partnerskaber mellem kirker – og mellem kirke og stat? Ser staten kirken som en ressource og samarbejdspartner for integration? I Tyskland er meget kirkerne aktive med at hjælpe migranter, der lider nød på Middelhavet og ledelsen hos den tyske lutherske og katolske kirke opfordrer til, at man endda invitere flere migranter til landet. Er det en vej, man også bør gå i Danmark, skal det kun gælde nogle flygtninge eller alle – eller er der en grænse? Det er nogle af de spørgsmål, denne spændende samtale kommer ind på.

Medvirkende
Isabella Arendt, Det Konservative Folkeparti
Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift
Generalvikar Niels Engelbrecht, Den katolske Kirke
Lucas Skræddergaard, Folkekirkens Migrantsamarbejde

Ordstyrer: Christoffer Emil Bruun, Tidsånd på P1

Tid: Lørdag 18 juni 13:30-14:30

Sted: Teltet Himmel & Jord, Kæmpestranden. Plads J38

Arrangører: Danske Kirkers Råd, Menighedsplejen i Danmark og Kirkernes Integrationstjeneste

Er der en ny fortælling om mennesket på vej?
Vi har flere penge mellem hænderne og lever længere end nogensinde før. Men trivslen er ikke fulgt trop, snarere tværtimod. Samtidig har klimakrisen, Corona og krigen i Ukraine for alvor udfordret vores tro på, at vi bare kan klare os selv. En ny fortælling om mennesket vinder frem: Vi er forbundet - og ikke kun med hinanden, men også med det, der er større end os selv. Troen er dukket op igen som en væsentlig forudsætning for at forstå os selv og verden omkring os. Måske kan den give os en sammenhængskraft, som ellers er svær at finde. Mød to politikere og en forfatter til en samtale om troens betydning for dem selv og os. Og om troens evne til at give håb i en verden, der i stigende grad virker uoverskuelig.

Medvirkende
Lea Korsgaard, Zetland
Henrik Dahl, Liberal Alliance
Jens Christian Grøndahl, forfatter
Mikael Wandt Laursen, FrikirkeNet


Arrangører: Danske Kirkers Råd, FrikirkeNet og Menighedsplejen i Danmark

Tid: 16 juni kl. 13:30

Sted: Himmel & Jord, Kæmpestranden. Plads J38.

Håb i en krisetid
Kriserne står i kø i disse år. Klimakrise, flygtningekrise, coronakrise og nu krigen i Ukraine. Kriser er ikke abstrakte størrelse, der bare fylder mediebilledet. Det er katastrofer, der rammer mennesker og samfund helt konkret. Tørke, oversvømmelser, sygdom, krig, død, ødelæggelse og flugt. Åndeligt og mentalt rammer kriser endnu bredere end dem, der i første omgang rammes helt fysisk. En følelse af angst, ensomhed, frygt for fremtiden og håbløshed rammer ikke bare såkaldt sårbare, men også børn, unge og ældre, der ellers har et helt normalt liv. Hvordan bevarer vi håbet i en krisetid? Hvordan hjælper håbet os i en tro på det bedre? Hvad betyder håbet for os helt konkret – ikke bare som et luftigt begreb, men som motivation for forandring og kreativitet? Det er nogle af de spørgsmål, deltagerne vil drøfte i denne spændende samtale.

Medvirkende:
Biskop Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde og engageret i Grøn Kirke
Dy Plambeck, forfatter
Anna Libak, journalist, Ruslandskender mm.
Anne Hjul Johannessen, KFUM & KFUK

Ordstyrer: Christoffer Emil Bruun, Trosredaktør i DR, Tidsånd på P1

Tid: 18 juni 2022 kl. 14.45-15:45 

Sted: Himmel & Jord. Kæmpestranden. J38

Arrangør: Danske Kirkers Råd ved generalsekretær Mads Christoffersen
Samvirkende Menighedsplejer ved generalsekretær Mette Møbjerg Madsen

Folkemøde-gudstjeneste

Fælleskirkelig jazzgudstjeneste med miljøminister Lea Wermelin som gæsteprædikant.

Vær med til denne fælleskirkelige gudstjeneste, hvor miljøminister Lea Wermelin er med som gæsteprædikant. Janne Mark med band står for musikken, der vil have tråde til både jazz og den nordiske folketone. I gudstjenesten medvirker desuden biskopper og præster fra en bred vifte af kirkesamfund. Fokus for gudstjenesten vil især være håb og handling i klima- og miljøkrisen.

Gudstjenesten transmitteres direkte på P1.

Medvirkende:
Miljøminister Lea Wermelin
Biskop Peter Fischer-Møller, Folkekirken
Generalvikar Niels Engelbrecht, Den katolske Kirke
Lone Møller-Hansen, Baptistkirken
Johannes Gregers Jensen, Folkekirken
Eva Welander, Frelsens Hær
Michael Kaarbye, Pinsekirken
Hasse Falk Jacobsen, Himmel og Jord
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd
Mfl.

Musik:
Janne Mark (sang)
Esben Eyermann (bas)
Søren Gemmer (klaver)

Tid: 19 juni 2022 kl. 10:00

Sted: Allinge Kirke

Arrangør: Teltet Himmel & Jord mfl.

Categories:

Comments are closed