Foto: Jeffrey Chios, WCC

På sit møde den 21. september 2021 drøftede Danske Kirkers Råd den igangværende inddragelse af opholdstilladelser for syriske flygtninge.

På den baggrund besluttede Rådet at opfordre sine medlemskirker og medlemsorganisationer til at tage sagen op med henblik på en eventuel offentlig henvendelse til regeringen.

Konkret peger Danske Kirkers Råd på muligheden for at hente inspiration fra Metodistkirkens opfordring til regeringen om at ændre deres planer om at sende flygtninge til bage til Syrien.

Desuden peger Danske Kirkers Råd på muligheden for at være medunderskriver på et åbent brev, der foreløbigt er underskrevet af mere end 3300 personer heraf langt de fleste fra kirkesamfund, kirkelige organisationer og folkelige foreninger.

I må meget gerne dele jeres stillingtagen og reaktion med Danske Kirkers Råd.

For yderligere information
Se Metodistkirkens opfordring her

Åbent brev til regering og Folketinget. Det kan underskrives ved at sende en mail til aabentbrev21@gmail.com med navn, by, stilling/funktion.

På vegne af Danske Kirkers Råd
Biskop Peter Fischer-Møller
Formand

Mads Christoffersen
Generalsekretær

Categories:

Comments are closed