Indledningen til reformationsfejringen blev en økumenisk begivenhed af de helt store, da Det lutherske Verdensforbund og Den katolske Kirke holdt fælles gudstjeneste i Lund og forpligtede sig på større fællesskab, da Pave Frans og Munib Younan, præsident i Det lutherske Verdensforbund (LWF), underskrev erklæringen Fra konflikt til fællesskab.

Lund Domkirke dannede ramme, da Pave Frans, Munib Younan og den svenske ærkebiskop Antje Jackelén og generalsekretær Martin Junge (LWF) sammen med 400 inviterede kirkelige repræsentanter, Sveriges statsminister og regentpar var samlet ved den store økumeniske fejring og indledning til reformationsjubilæet d.31. oktober 2016. 

Gudstjenesten var præget af forsoning og anerkendelse. Pave Frans sagde blandt andet: Martin Luthers åndelige erfaringer udfordrer os til at huske på, at vi intet kan gøre uden Gud. Med begrebet om ’troen alene’ minder han os om, at Gud altid tager initiativet (…). Læren om retfærdiggørelse af udtrykker således essensen i den menneskelige eksistens’. Martin Junge tilføjede i sin prædiken: ’Som vi ser Jesus iblandt os, må vi også se hinanden på ny. Vi anerkender, at der er meget mere, der forener os end adskiller os. Vi er grene af det samme træ. Vi er forenet i dåben’. 

Endelig blev erklæringen Fra konflikt til fællesskab underskrevet for at forpligte de to kirker på forsoning og fællesskab og for at arbejde hen i mod fælles nadver. 

Denne forsonende tilgang mellem Den katolske Kirke og Det lutherske Verdensforbund kan virke som inspiration til forsoning og fællesskab mellem andre kirkelige retning i de økumeniske relationer verden over. Også lokalt kan synet på hinanden som medlemmer af forskellige kirker blive forbedret ved denne slags begivenheder og appel om fællesskab.

Efter den store fejring i Lund Domkirke fortsatte fejringen i Malmø Arena med mere end 10.000 deltagere. Dagen efter stod Pave Frans for en udendørsmesse på Malmø Stadion med 15.000 deltagere. 

I Lund Domkirke og Malmø Arena deltog fra Danmark bl.a. Biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Biskop Peter Fischer-Møller (Roskilde Stift), Biskop Peter Skov-Jakobsen (Københavns Stift), Jørgen Bøytler (Brødremenigheden), Jann Sjursen (Caritas) og Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd).  

Yderligere information: 

Se hele gudstjenesten fra Lund Domkirke her:

Fra konflikt til fællesskab: Hele erklæringen blev sidste år udgivet som bog på dansk ved Danske Kirkers Råd og Forlaget Anis, oversat af Erling Tiedemann, Biskop Czeslaw Kozon og Hanne Gregersen. Du kan købe bogen her: http://www.eksistensen.dk/fra-konflikt-til-faellesskab.html 

​Foto: Mikael Ringlander

Categories:

Comments are closed