Mere end 300 deltagere var med, da Køge Provsti inviterede til en dag med fokus på grænser. Det blev til en flot gudstjeneste med kor, præster og menigheder fra alle provstiets kirker. Efterfølgende var alle inviteret til debat om grænser – om de fysiske, nationale, personlige grænser og grænser mellem forskellige religiøse retninger.

Imam Naveed Baig, tidligere overrabbiner Bent Lexner og generalsekretær Mads Christoffersen fra Danske Kirkers Råd reflekterede over begrebet grænser – de personlige grænser, de nationale grænser, grænser mellem troende mennesker.

Grænser skaber identitet. Inden for troen er der grænser. Med tre repræsentanter fra tre forskellige trossamfund, en muslim, en jøde og en kristen blev det tydeligt, at der er grænser også i dialogen. 

Dialog er at bygge bro over grænser. Ingen af os er det hele. Vi kan altså skelne mellem os – vi har forskellige udgangspunkter for vores tro. Det økumeniske arbejde i Danske Kirkers Råd, hvor de forskellige kirker har deres særlige kendetegn og identitet, arbejder vi også på tværs af grænser. Det gør vi også i vores samarbejde med Muslimernes Fællesråd og Det Jødiske Samfund.

Mads Christoffersen sagde bl.a. i sit oplæg, at ’en sund dialog anerkender grænserne i betydning af identiteten, men sætter ikke mure op mellem parterne. Vi kan på den ene side ikke lukke øre og øjne over for, at der er forskelle. På den anden side må vi også gå til hinanden i nysgerrighed og åbenhed: Hvad forener os og hvad adskiller os? Hvad kan vi være sammen om på trods af vores forskelle? I mødet med den anden må vi være parate til, at vores grænser kan rykkes. Vi er ikke fuldendte og må derfor være åbne overfor, at andre også har en del af sandheden. Vi kan blive overrasket, se tingene på en ny måde, blive klogere, komme frem til nye erkendelser’. 

Når grænser bliver til mure enten i helt konkret forstand eller i overført betydning, afskærer vi os for at bruge grænsen som mulighed for at møde den anden og se mennesket i den anden, men afsondrer os i stedet og skaber fjendebilleder. Når vi bygger mure, bygger vi også fjendebilleder – den anden er alt det modsatte af, hvad jeg selv er. Billedet af mennesket på den anden side af muren bliver min egen modsætning; god – ond, civiliseret – uciviliseret, fornuftigt-ufornuftig. Men det gælder også i samtalen med mennesker af anden tro. Her er det vigtigt, at vi ikke ignorerer forskellen eller grænserne, men heller ikke bygger mure omkring os og skaber fjendebilleder. Begge dele er på hver sin måde et udtryk for en blindhed – at vi ikke nysgerrigt går den anden i møde, fortæller og lytter. 

Og der blev lyttet og stillet spørgsmål i Køge. Det blev til en frugtbar samtale mellem de tre repræsentanter fra hver deres trosretning og de mange fremmødte. 

Oplæg om håb

Danske Kirkers Råds sekretariat har desuden været ude at holde oplæg om håb på Sankt Lukas Stiftelsen i oktober måned. Hanna Smidt holdt således oplæg om håb som respons på Mattias Söderbergs, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, oplæg om klimakrisen. Desuden holdt Mads Christoffersen oplæg om håb i religionsdialogen som respons på journalist Anders Jerichows oplæg om Mellemøsten. 

Sekretariatet tager gerne mod andre invitationer til at komme ud og fortælle om vores arbejde i Danske Kirkers Råd.  

Categories:

Comments are closed