Tag arkiv for “ reformation “

Smagsprøve: Læs et uddrag fra hæftet ” Noget om den kristne tro”

​I efteråret 2017 udkom det lille hæfte Noget om den kristne tro. En slags minikatekismus, hvor en række danske kirkesamfund formidler dét, de er fælles om at tro på. Her får du en smagsprøve fra hæftet

Artiklen er et uddrag fra Noget om den kristne tro​.. Hæftet henvender sig både til dem, der bare er nysgerrige på, hvad den kristne tro er for en størrelse, og til dem, der er vant til at komme i kirke. Oplagt som gave eller til at dele ud i kirke og menigheder som udgangspunkt for samtaler om kirke, tro og eksistens.

Netop udkommet i ny udgave til en fordelagtig pris. Gode rabatter ved køb af flere stk.

Bestil hæftet her

Noget om den kristne tro er titlen på et lille hæfte med et stort indhold. Aldrig før har en så bred vifte af kirker henvendt sig til danskerne om den kristne tro. Med udgangspunkt i Fadervor inviteres læseren på en rejse, hvor kristendommens kerne præsenteres. Noget om den kristne tro handler om dét, der er fælles for kirker som Folkekirken, Den katolske Kirke og en lang række frikirker.

Hæftet er udgivet som et samarbejde mellem Danske Kirkers Råd, Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Bibelselskabet. De kommende uger vil vi dele et par uddrag fra hæftet.

UDDRAG FRA Noget om den kristne tro:
Fadervor
Fadervor er en bøn, som er givet os af Jesus selv og som på en særlig måde hjælper os ind i kristendommens centrum. I Bibelen omtales en situation, hvor Jesus er taget et sted hen for at bede; det hører vi ham ofte gøre i evangelierne. Da han holder op med at bede, spørger hans disciple, de mennesker som gik sammen med ham, om han vil lære dem at bede. De var helt tydeligt usikre på, hvordan de skulle forholde sig til Gud. Hvordan skal man bede til Gud? Kan man nærme sig ham? Kan man tale til ham? Hvad er det rigtige at gøre? Det er en usikkerhed, mange kan spejle sig i også i dag. Hvad var Jesu svar på deres spørgsmål? Det var noget så enkelt som at give dem bønnen Fadervor.

Fadervor er kristendommens kendteste bøn, som millioner af mennesker har bedt: Rige og fattige, berømte og ukendte, unge og gamle, lykkelige og ulykkelige, mennesker der var fulde af religiøs begejstring, mennesker der bad den som en naturlig rytme i deres liv og mennesker, der prøvende forsøgte at bede den for første gang fuld af usikkerhed omkring ordene og deres betydning.

Fadervor er blevet bedt i hverdagens almindelighed og i livets grænsesituationer, hvor sygdom, lidelse og død er tæt på. Ordene er kendte, men de henviser til en enestående både menneskelig og guddommelig virkelighed.

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.


Af Bibelselskabet  10-01-2018

Netop udkommet i ny udgave til en fordelagtig pris. Gode rabatter ved køb af flere stk.

Katolikker og protestanter markerer Reformationen sammen

Hvad der for 500 år siden var en splittelse af den kristne kirke i Europa, blev søndag d. 3. december til en forsoning, da Vor Frue Kirke i København dannede ramme om en fælleskirkelig festgudstjeneste i anledning af reformationsjubilæet.

Se artikel fra Kristeligt Dagblad her: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/katolikker-og-protestanter-markerer-reformationen-sammen

Reformationsåret slutter med en forsonende økumenisk markering
Selvom der stadig eksisterer afgørende teologiske forskelle, bør de katolske og lutherske kirker sammen vende sig mod verden og dens udfordringer, skriver Mogens Mogensen fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Læs mere her..

Foto: Hasse Ferrold

Fra konflikt til fællesskab

Indledningen til reformationsfejringen blev en økumenisk begivenhed af de helt store, da Det lutherske Verdensforbund og Den katolske Kirke holdt fælles gudstjeneste i Lund og forpligtede sig på større fællesskab, da Pave Frans og Munib Younan, præsident i Det lutherske Verdensforbund (LWF), underskrev erklæringen Fra konflikt til fællesskab.

Lund Domkirke dannede ramme, da Pave Frans, Munib Younan og den svenske ærkebiskop Antje Jackelén og generalsekretær Martin Junge (LWF) sammen med 400 inviterede kirkelige repræsentanter, Sveriges statsminister og regentpar var samlet ved den store økumeniske fejring og indledning til reformationsjubilæet d.31. oktober 2016. 

Gudstjenesten var præget af forsoning og anerkendelse. Pave Frans sagde blandt andet: Martin Luthers åndelige erfaringer udfordrer os til at huske på, at vi intet kan gøre uden Gud. Med begrebet om ’troen alene’ minder han os om, at Gud altid tager initiativet (…). Læren om retfærdiggørelse af udtrykker således essensen i den menneskelige eksistens’. Martin Junge tilføjede i sin prædiken: ’Som vi ser Jesus iblandt os, må vi også se hinanden på ny. Vi anerkender, at der er meget mere, der forener os end adskiller os. Vi er grene af det samme træ. Vi er forenet i dåben’. 

Endelig blev erklæringen Fra konflikt til fællesskab underskrevet for at forpligte de to kirker på forsoning og fællesskab og for at arbejde hen i mod fælles nadver. 

Denne forsonende tilgang mellem Den katolske Kirke og Det lutherske Verdensforbund kan virke som inspiration til forsoning og fællesskab mellem andre kirkelige retning i de økumeniske relationer verden over. Også lokalt kan synet på hinanden som medlemmer af forskellige kirker blive forbedret ved denne slags begivenheder og appel om fællesskab.

Efter den store fejring i Lund Domkirke fortsatte fejringen i Malmø Arena med mere end 10.000 deltagere. Dagen efter stod Pave Frans for en udendørsmesse på Malmø Stadion med 15.000 deltagere. 

I Lund Domkirke og Malmø Arena deltog fra Danmark bl.a. Biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Biskop Peter Fischer-Møller (Roskilde Stift), Biskop Peter Skov-Jakobsen (Københavns Stift), Jørgen Bøytler (Brødremenigheden), Jann Sjursen (Caritas) og Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd).  

Yderligere information: 

Se hele gudstjenesten fra Lund Domkirke her:

Fra konflikt til fællesskab: Hele erklæringen blev sidste år udgivet som bog på dansk ved Danske Kirkers Råd og Forlaget Anis, oversat af Erling Tiedemann, Biskop Czeslaw Kozon og Hanne Gregersen. Du kan købe bogen her: http://www.eksistensen.dk/fra-konflikt-til-faellesskab.html 

​Foto: Mikael Ringlander