Foto: Bent Nicolajsen


Igen i år var Danske Kirkers Råd med på Folkemødet i Allinge. Men det var unægtelig et meget anderledes Folkemøde. Som vanligt deltog alle de politiske partier og en meget bred vifte af civilsamfundsorganisationer. Men grundet restriktionerne var antallet af arrangører og deltagere væsentligt mindre end normalt, ligesom den frie bevægelighed mellem debatterne også var noget begrænset. Danske Kirkers Råd var medarrangører af to fysiske debatter, en online-samtale og af den traditionsrige økumenisk Folkemøde-gudstjeneste. Normalt er Danske Kirkers Råd med i det økumeniske telt Himmel & Jord. I år foregik alle debatter og øvrige arrangementer i Folkemødets telte, som man så kunne booke sig ind på. Var man ikke selv med på Folkemødet i Allinge, kan man se de forskellige arrangementer her.

 

Tro, håb og klimakrise

På Folkemødets først dag var Danske Kirkers Råd en del af Folkemødets online-platform med en spændende samtale om betydningen af tro og håb i vores klimaengagement. Hvad er det for en tro og hvilket håb er det vi taler om? Er håbet med til at fremme handling mod yderligere klimaforandringer? Hvordan bevarer man håbet med de dystre klimaprognoser, vi ser ind i? Er der forskel på, hvad det er for en tro og hvilket håb vi taler om, alt efter om det er biskoppen, generalsekretæren, etikeren eller aktivisten, man spørger? Er der forskel på, hvordan unge og ældre går ind i klimakampen med hver deres tro og håb? Det var nogle af spørgsmålene, der blev drøftet i denne spændende samtale mellem:

- Sarah Hellebek, medstifter af Den Grønne Studenterbevægelse og lærer på Krogerup Højskole

- Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp

- Mickey Gjerris, bioetiker og forfatter til bogen ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb”

- Biskop Peter Fischer-Møller, formand for Danske Kirkers Råd og engageret i kirkernes klimarbejde Grøn Kirke

Kulturjournalist på DR Alberte Clement Meldahl ledte samtalen. Hun har blandt meget andet lavet radioserien ’Er håbet stadig grønt?’.

Se hele samtalen her: https://www.youtube.com/watch?v=gtj_k8Ftjk4

 

Debat: Har Gud vigepligt – eller har politikerne?

På Folkemødets anden dag stod Danske Kirkers Råd sammen med FrikirkeNet, Samvirkende Menighedsplejer og Den Katolske Kirke i samarbejde med Himmel & Jord for en spændende debat om forkynderes ytringsfrihed og den brede vifte af love og regler, der er er indført med særlig fokus på trossamfundene de seneste år.

”Når religion og demokrati støder sammen, så er det Gud, der har vigepligt”. Sådan har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) flere gange udtrykt sig.
Denne forståelse af guddommelig vigepligt er gået hånd i hånd med en række forskellige politiske tiltag de senere år: Forkynderloven – donationsloven - forslag om tvungen oversættelse af prædikener til dansk for blot at nævne nogle få.

Hvor langt strækker Guds vigepligt sig egentlig og hvor går grænsen for, hvor langt staten kan gå i forhold til at indskrænke religions- og ytringsfriheden?
Ender vores kamp mod islamisk fundamentalisme med, at det er staten, der udstikker rammer for, hvad vi må tro og ikke må tro, hvis vi skal undgå at komme i miskredit?
Hvad er egentlig det bedste middel for at modvirke islamisk fundamentalismes indflydelse i det danske samfund og hvordan bevarer vi trosfriheden?

De medvirkende var

Jacob Mchangama, direktør i Justitia

Frederik Vad Nielsen, formand for DSU

Ingrid Ank, leder af Grundtvig-akademiet.

Debatten blev styret af Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i FrikirkeNet.

Se hele debatten her: https://www.youtube.com/watch?v=Y3SWMsCKHAg

 

Har vi glemt ånden i kampen mod corona?

På Folkemødets tredje og sidste dag stod Danske Kirkers Råd sammen med Frikirkenet, Samvirkende Menighedsplejer og Den Katolske Kirke i samarbejde med Himmel & Jord for denne spændende samtale om fællesskab og ensomhed i Coronakrisen.

Folkesundheden har naturligvis været hovedfokus i kampen mod Corona for at undgår smittespredning. Til den kamp har vi rustet os med mundbind, håndsprit og afstand, fordi folkesundhed bliver reduceret til dette ene: At undgå at blive smittet med Corona. Men har vi undervurderet behovet for at se hinanden i øjnene, røre hinanden og være sammen – også selv om vi er særligt udsatte? 

Har vi været for ensidige i vores kamp mod Corona og hvad bliver de langsigtede konsekvenser? Bliver vi for indskrænkede? Er der en bagside af ’de sociale bobler’? Bliver vi for meget ’os selv nok’ både i forhold til vores næste, de sociale relationer, i forhold til dem fra den anden side af kommune- eller landegrænsen? Hvilke risici er vi klar til at løbe for at sikre et åbent samfund? Hvad har vi lært til den næste krise? Det er nogle af de spørgsmål, samtalen her kom omkring.

I samtalen deltog:
- Lene Tanggaard, rektor for Designskolen i Kolding og professor i pædagogisk psykologi
- Provst Johannes Gregers Jensen
- Chris Borup Preuss, formand for DUF
- Frederik Vad Nielsen, formand DSU
- Mickey Gjerris, bioetiker, Københavns Universitet

Christoffer Emil Bruun, Tidsånd på P1, ledte samtalen.

Se hele samtalen her: https://www.youtube.com/watch?v=rhiv7XCKLfI

 

Økumenisk Folkemøde-gudstjeneste

Under temaet ’Frygt ikke!’ prædikede Christoffer Emil Bruun, trosredaktør på DR og journalist på programmet Tidsånd på P1 ved dette års økumeniske Folkemøde-gudstjeneste i Allinge kirke. Det var søndag i forlængelse af Folkemødet.

Ved gudstjenesten deltog præster fra en bred vifte af kirkesamfund. Desuden medvirkede det gregorianske kor fra Den katolske Kirke og det burmesiske kor fra Baptistkirken Bornholm.

Det er en tradition, at kirkerne går sammen om at holde gudstjeneste i Allinge Kirke i forlængelse af Folkemødet. Sådan har det været alle årene. Det er også tradition, at invitere en gæsteprædikant. Tidligere har bl.a. Bertel Haarder (V), Daniel Toft Jakobsen (S), Margrethe Auken (SF) og Marianne Jelved (RV) og Jann Sjursen været med som gæsteprædikanter. 

Se hele gudstjenesten her: https://www.youtube.com/watch?v=G4WlWkpuSD4

Categories:

Comments are closed