Photo: Albin Hillert/WCC


Af Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Kristine Lyng og Benedikte Steensgaard har netop modtaget Det økumeniske Studielegat til deres deltagelse på Kirkernes Verdensråds studieprogram GETI i 2022 med titlen ”Christ’s Love (Re)moves All Borders”. De har begge fået godkendt støtte på 25.000 kroner.

GETI står for Global Ecumenical Theological Institute og er et omfattende kursusprogram arrangeret af Kirkernes Verdensråd. Programmet giver en grundig indføring i den økumeniske bevægelse, og hvordan kirker arbejder økumenisk på globalt plan i dag. Kurset varer 6 uger, hvoraf to af dem foregår fysisk i Karlsruhe i Tyskland i forbindelse med Kirkernes Verdensråds generalforsamling i 2022.

Teologistuderende mellem 21 og 35 år har indtil d. 15. oktober kunnet ansøge om at få lov at deltage i konferencen. Benedikte Steensgaard og Kristine Lyng er begge teologistuderende ved Københavns Universitet, og de har netop sendt deres ansøgninger afsted. Hvis de bliver optaget i studieprogrammet, bliver det med økonomisk støtte fra Det Økumeniske Studielegat.

Kristine Lyng er kandidatstuderende i teologi ved Københavns Universitet. Hun har en bachelorgrad i teologi samt en kandidatgrad i diakoni fra Aarhus Universitet. Desuden er hun studentermedhjælper i Danmission, hvor hun bistår rådgivere med input og forskning indenfor bl.a. tro, dialog, fredsopbygning og bæredygtighed.

”Jeg har søgt om deltagelse i GETI 2022 i håb om at opnå større forståelse for både den økumeniske teologis metodologier og den praktiske omsætning af økumenisk diakoni i det globale arbejde med fred og forsoning, som jeg håber at bidrage til og sætte på dagsordenen nu såvel som på sigt. Hvis jeg bliver optaget på GETI 2022, vil jeg se frem til at blive en integreret del af den økumeniske bevægelse”, siger Kristine Lyng om sine forventninger til programmet.

Benedikte Steensgaard er bachelorstuderende i teologi ved Københavns Universitet, hvor hun også er hjælpelærer i fagene græsk, hebraisk og latin. Hun er desuden også frivillig i fakultetets studenterinitiativ TrosForum, som er et socialt fællesskab, der inviterer undervisere og forskere til at holde oplæg om deres tanker og forskning indenfor kristendom og den kristne tro.

”Min inspiration til at søge GETI bunder i en interesse i at lære mere om økumenisk teologi samt en nysgerrighed på en nutidig og historisk forståelse af det kristne budskab om enhed. Kræver dette budskab, at man flytter eller fjerner grænser? Hvis min ansøgning bliver godkendt, vil jeg se frem til at møde teologistuderende fra hele verden og at høre om forskellige måder at blive undervist i teologi på. Derudover vil jeg se frem til at have de spændende fag, der er tilrettelagt for GETI 2022, og forhåbentligt at få et indblik i Kirkernes Verdensråds arbejde”, siger Benedikte Steensgaard.

De seks temaer for GETI-konferencen i 2022 er

  • Healing Memories - et historisk teologisk spor
  • Kairos for Creation - om skabelse, klima og øko-teologi
  • Witness from the Margins – et praktisk teologisk og diakonalt spor
  • Engaging with Plurality – et interkulturelt og interreligiøst spor
  • Body Politics: Body, Health and Healing - om menneskelige relationer
  • Industrial Revolution & AI: Human Identity in the Context of Global Digitalisation - bio-etiske overvejelser angående kunstig intelligens og digitalisering.

Læs mere om programmet her.

Det Økumeniske Studielegat uddeles hvert år til studerende, der vil dygtiggøre sig i økumeniske studier i udlandet. Legatet uddeles af Danske Kirkers Råd i samarbejde med Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Læs mere om legatet her.

Categories:

Comments are closed