Foto: Rhoda Mphande/WCC

Skal du eller nogen, du kender, ud i verden som frivillig i en kirke eller kirkelig organisation? Og ønsker du at fremme din økumeniske erfaring og dannelse? Så kan du søge Rejselegatet til økumenisk fremme. Der er ansøgningsfrist d. 1. oktober. 

I uddelingen af rejselegatet lægges der vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig indenfor andre kirkelige traditioner end sin egen eller i det økumeniske arbejde i brede forstand. Efter sådan et ophold kan ansøgeren drage nytte af sin erfaring hjemme i sin egen kirkelige sammenhæng. 
Det er et krav, at ansøgeren har ophold ved eller besøger andre kirkelige konfessioner end sin egen. 

Du kan læse mere om rejselegatet og downloade ansøgningsskemaet her

Ansøgningsfrist 
1. april og 1. oktober hvert år

Ansøgningen sendes til 
Rejselegat til fremme af økumenisk dannelse
v. Danske Kirkers Råd
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
eller til
 dkr@danskekirkersraad.dk

Categories:

Comments are closed