I slutningen af august mødtes generalsekretærerne for de økumeniske råd i det sydlige Afrika med deres kolleger fra Norge, Sverige og Danmark under forkortelsen NORDIC-FOCCISA. Fra Danmark deltog Mads Christoffersen fra Danske Kirkers Råd.

Samarbejdet NORDIC-FOCCISA (Fellowship of Christian Councils in Southern Africa) begyndte egentlig allerede i 1980’erne i den kirkelige kamp mod Apartheid. Siden har HIV/AIDS, vold og fattigdom været på dagsorden. Mødet blev holdt i Johannesburg og så på muligheder for gensidig inspiration og samarbejde og især på, hvordan det økumeniske samarbejde i det sydlige Afrika kan blive styrket.

Det økumeniske fællesskab FOCCISA
Kirkerådene i det sydlige Afrika har arbejdet sammen i årtier og kan nok sammenlignes med det fællesskab, der er blandt kirkerådene i det nordisk-baltiske område – om end med nogle helt andre samfundsmæssige og kirkelige udfordringer. I begyndelsen havde samarbejdet meget fokus på det kirkelige engagement mod Apartheid. Arbejdet har udviklet sig over årene afhængigt af de konkrete problemstillinger, der præger samfundet og det kirkelige fællesskab. Arbejdet har ligget lidt stille under Corona og trænger til at blive styrket efter. Netværket har ikke et sekretariat, men er praktisk koordineret fra kirkerådet i Botswana. Dog har de to gode projekter, der fungerer virkelig fint med fokus på økonomisk retfærdighed og på køn og sundhed. De to projekter har hver en koordinator og er placeret i Sydafrika.

One Body – også til inspiration for kirkerne i Danmark
Måske mange husker de flotte udgivelser One Body fra 2006-7 med fokus på, hvordan kirken skulle inkludere – i stedet for at stigmatisere – mennesker med HIV/AIDS. Herhjemme var det især Folkekirkens Nødhjælp, der drev arbejdet sammen med partnere i Skandinavien og i det sydlige Afrika. Men materialet blev også brugt i Danske Kirkers Råds arbejde med fokus netop på krop, kirke og menneskelige relationer. Materialet har ikke blot virket som inspiration i det økumeniske samarbejde i Norden men i høj grad også blandt partnere i Afrika som fx Zambia og Sydafrika. Det er med stor glæde, at partnerne kan se tilbage på udgivelsen og den virkning den faktisk har haft for kirkerne og især mennesker, der lever med HIV/AIDS.

Møde mellem Norden og FOCCISA
I slutningen af august mødtes så generalsekretærerne fra FOCCISA med Norge, Sverige og Danmark til et spændende og meget nysgerrigt møde i Johannesburg. Fra nordisk side var det især Norge, der var initiativtager til mødet. Her drøftede vi arbejdet i de forskellige lande og så på, hvordan især arbejdet i det sydlige Afrika kunne styrkes, og hvad de håbede på for et nordisk økumenisk engagement i regionen. Her blev det klart, at alle former for solidaritet og samarbejde er meget velkomment – ikke kun eller nødvendigvis økonomiske ressourcer, men også bøn, besøg hos hinanden, læring, inspiration og andre former for kapacitetsopbygning alt efter de forskellige råds kompetencer og ressourcer.

Sydafrika – kontrasternes land
Den sydafrikanske katolske teolog Nontando Hadebe holdt en inspirerende oplæg om kirkens rolle for social retfærdighed – hvad enten det handler om stigmatisering af minoriteterne, social ulighed eller politisk undertrykkelse. Og netop social ulighed er synligt, hvor end man bevæger sig i Sydafrika. På mødets første dag bad deltagerne for de mere end 70 mennesker, der døde under en brand i Johannesburg samme morgen. Det var mennesker, der boede stuvet sammen i et forladt hus af nød, fordi de havde været nødt til at forlade deres hjem.

Ud over at være samlet i et konferencelokale var deltagerne på besøg i Johannesburg og Soweto – et slumkvarter i udkanten af byen med godt 4 millioner indbyggere. Her havde vi både fornøjelsen af at være med til gudstjeneste i den anglikanske kirke Resurcection Church og at besøge den katolske kirke Regina Mundi, hvor Desmond Tutu samlede tusinder af mennesker i 1970’erne og hvor det berømte Kairos-dokument (1985) tog sin form. I dag er Sydafrika et af de mest ulige samfund i verden og selvom Apartheid ikke længere eksisterer som politisk system taler man stadig om de to nationer i den ene stat – to grupper af fattige og rige, der ikke reelt har noget med hinanden at gøre.

Hvad har det med Danmark at gøre?
Kirker og kirkelige organisationer i Danmark har altid haft relationer til det sydlige Afrika. Den dag i dag er der stærke bånd mellem de to dele af verden. Der er brug for økumeni og samarbejde – også i netværk som FOCCISA. Derfor lyder der en opfordring fra fællesskabet om at tage dem med i bønner eller tænke dem med, når man ser på det regionale samarbejde med det sydlige Afrika. Hvad det konkret skal betyde, kommer naturligvis an på ressourcer, kompetencer og fokus for de økumeniske råd.

Se video fra mødet her: https://we.tl/t-bedVdBE7II

Categories:

Comments are closed