Kom med til seminar og paneldebat om den ortodokse kirkes fremtid.

Seminar d. 29. november kl. 13-17

​I dag står de ortodokse kirker overfor nye muligheder og udfordringer. Antallet af troende stiger på verdensplan, flere kirker har genvundet en plads og stemme, og kirker samt klostre er genopbygget. Men fremtiden peger også på mulige trusler – og i år er en splittelse mellem kirkernes to traditionelle centre, den Økumeniske Patriark og Patriarken af Moskva, blevet dybere over spørgsmålet om den Ukrainske kirke og dens selvstændighed. Dette spørgsmål peger fremad mod nye grænser i den ortodokse verden, men også tilbage til et ældgammelt spørgsmål, om hvordan kirkegrænser trækkes, hvordan kirkelig selvstændighed opnås og Kievs status i den russiske ortodokse kirke.

På dette seminar tages der fat om disse nye udfordringer. Men vi ser også på mere langtrækkende spørgsmål om, hvordan fortidens teologi og historie har dannet nutiden.  Desuden undersøger vi det nære spørgsmål om, hvordan de ortodokse kirkers fremtid i Danmark og Vesteuropa ser ud.

Program.
13.15-30: Velkomst

13.15-13.45:  Ortodoks teologi - temaer, personer og kanon

Christian Gottlieb, dr. theol, adjungeret professor, Københavns Universitet

13.45-14.15: Grundtræk af ortodoks teologis uddannelseskultur
Fra Byzans fald (1453) til den første Panortodokse teologikongres i Athen (1936)
David Heith-Stade, ph.d.

14.15-14.30: Pause

14.30-15.00: Den Eusebiske arv
Nedslag i ortodoks kirkehistorie og dens historiografiske grundstruktur
Emil Saggau, ph.d.-studerende, Københavns Universitet

15.00-16.30: Folkenes og nationernes kirker

De ortodokse kirker i samspil med nationalisme og statsdannelser i grænselandet for det russiske imperium
Sebastian Rimestadt, ph.d., Käte-Hamburger-Kolleg/Erfurts Universitet

15.30-16.00: Ortodokse i Danmark

Indtryk fra feltstudier blandt religionssamfund i Aarhus
Marie Vejrup, ph.d., lektor, Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet

16.15-17.: Pandeldebat om de ortodokse kirkers fremtid

Spørgsmålet om de Ukrainske ortodokses fremtid er ved at splitte de ortodokse kirker – og kan måske medføre, at den ortodokse kirke deler sig i to. Panelet består af David Heith-Stade, Sebastian Rimestadt og Christian Gottlieb.
Læs mere om paneldebatten her.

Seminaret er støttet af Centre for Modern European Studies (CEMES), Københavns Universitet

​Grundet pladsmangel afholdes seminaret på det Juridiske Fakultet, bygning 8b, tredje sal, lokale 03.


Paneldebat d. 29. november kl. 16.15-17

Spørgsmålet om de ukrainske ortodokses fremtid er ved at splitte de ortodokse kirker, og kan medføre, at den ortodokse kirke deler sig i to. En kirkesplittelse af et omfang, der ikke er set magen siden reformationen i det 15. århundrede og vil have store konsekvenser for de 300 millioner ortodokse kristne. Spørgsmålet om Ukraines ortodokses fremtid peger frem mod nye nationalstatsgrænser i den ortodokse verden, men også tilbage til et ældgammelt spørgsmål om, hvordan kirkegrænser trækkes, hvordan kirkelig selvstændighed opnås og om Kievs status i den russiske ortodokse kirke.

Splittelsen er ved at ske mellem to af den ortodokse kirkers traditionelle centre, den Økumeniske Patriark og Patriarken af Moskva, der er uenige om spørgsmålet om den Ukrainske ortodokse kirke og dens selvstændighed. Stridens foreløbige højdepunkt fandt sted d. 15 oktober, da den russiske ortodokse kirke meldte ud, at den har brudt nadverfælleskabet med den Økumeniske Patriark. Bruddet kommer som svar på den Økumeniske Patriarks anerkendelse d. 11 oktober af den Ukrainske kirkes selvstændighed, der af den russiske kirke regnes som en del af deres kirke. Flere kirkeledere  ønsker nu  et pan-ortodokst møde, hvor sagen skal afgøres – spørgsmålet er, om det er for sent?

Panelet består af:
David Heith-Stade, ph.d., næstformand i Society for the Law of the Eastern Churches
Sebastian Rimestadt, ph.d. , Käte-Hamburger-Kolleg/Erfurts Universitet
Christian Gottlieb, dr. theol, adjungeret professor, Københavns Universitet

Ordstyrer: Emil Hilton Saggau, ph.d.studerende, Københavns Universitet

Paneldebatten er sidste del af CEMES-seminaret 'De ortodokse kirker: På vej ind i fremtiden?', men man kan godt være med, uden at have deltaget i seminaret.    
Categories:

Comments are closed