Vær med til en spændende temadag om økumeni og diakoni. Her stiller vi skarpt på nogle af de dilemmaer og muligheder, diakonien arbejder med – f.eks. forholdet mellem kirken og det kommunale system, forholdet mellem sogn og organisation og forholdet mellem professionalisme og idealisme. Der vil være både oplæg og mindre workshops, hvor vi deler os op i forhold til geografiske områder for at etablere og styrke netværk og samarbejdet mellem diakonale aktører regionalt. Der er plads til samtaler om diakoni og kirkesyn og konkrete erfaringer med diakoni som økumenisk praksis lokalt og globalt. Dagen holdes som optakt til en diakonal netværksdag på Himmelske Dage i Roskilde 2022.

Tid:

Lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 10-16


Sted:

Diakonhøjskolen
Lyseng Alle 15H
8270 Højbjerg

 

Målgruppe:

Temadagen er åben for alle heriblandt lægfolk/frivillige, diakoner, diakonisser, diakonipræster og andre præster, kirke og kulturmedarbejdere, professionelle diakonale medarbejdere, studerende mfl. Alle er velkomne.

 

Deltagerpris:

200 kr. pr. person
Gratis for studerende og unge under 25 år.

Betaling ved tilmelding på konto 5338 – 0260278. 

 

Tilmelding

Inden 12 september 2021

dkr@danskekirkersraad.dk

Skriv hvilket kirkesamfund/organisation/studie, du kommer fra.

 

Arrangører:

Danske Kirkers Råd i samarbejde med Den katolske Kirke, Frikirkenet og Samvirkende Menighedsplejer

Foreløbigt program

9:30: Morgenkaffe

 

10:00: Velkomst og bøn

Generalsekretær Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd

Bodil Lodberg, Diakonhøjskolen

 

10:20: Snitflader i diakonien – dengang, nu og i fremtiden

Ved Bodil Lodberg, cand.theol. ph.d., underviser ved Diakonhøjskolen.

Oplægget kommer bl.a. ind på udviklingen i det diakonale arbejde i Danmark og ser på nogle af de dilemmaer og udfordringer, diakonien må forholde sig til i samarbejdet med andre kirkelige, private og offentlige aktører og som en del af velfærds- og konkurrencestaten.

 

11:00: Dilemmaer i diakonien

 Panel:

 • Jan Nilsson, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
 • Lars Lindgrav Sörensen, KirkeCare
 • Dina Siegumfeldt, Apostolsk Kirke/Blå Kors Danmark
 • Ditte Dandanell Kristensen, Caritas Danmark

Hvordan forstår de diakonale organisationer sig selv mellem det kirkelige og det sekulære? Hvor meget skal det økumeniske samarbejde fylde? Hvad hindrer os i samarbejdet? Hvad er kirkens rolle i samarbejde med kommune og private aktører? Kan vi fastholde det kirkelige i det sociale arbejde på velfærdsstaten – og konkurrencestatens – præmisser? Det er nogle af de dilemmaer panelet vil drøfte med deltagerne på temadagen.

 

11:45: Frokost

 

12:30: Workshops til læring, inspiration – og netværk

Deltagerne vælger workshop efter deres regionale tilhørsforhold. Formålet med workshoppen er at blive klogere på det diakonale – og økumeniske – samarbejde i deltagernes eget område. I hver workshop deltager oplægsholdere med erfaringen inden for felterne:

 • Samarbejdet mellem det kirkelige og det offentlige/kommune
 • Samarbejdet mellem organisationer/kirker/det økumeniske
 • Samarbejde mellem sogn og diakonale organisationer

 Ved tilmelding, skriv venligst hvilken workshop du vil være med i.

 1. Fyn, Vest-/Sydjylland
 • Charlotte Husted Nielsen, Skjern-Tarm Menighedspleje
 • Ulrik Siegumfeldt, Familienetværket, Kirken i Byen, Kolding
 • Annette Langdahl, Dansk Kristelig Sygeplejerforening

                

 1. Midt-/Øst-/Nordjylland
 • Christina Daa Horshauge, Folkekirken i Aarhus  
 • Tabita Jørgensen, Familienetværket Aarhus Vest
 • Hanna Pedersen, Elsk Aalborg
 • Michael Andrew Dolan Møller, Caritas Aarhus

         

 

 1. Sjælland og øerne
 • Claus Kristensen, Kirkens Sociale Arbejde, Græsted
 • Mette Møbjerg Madsen, generalsekretær Samvirkende Menighedsplejer
 • David Noval, Stella Maris, Den katolske Kirke

14:00: Pause

 

14:15: Tag diakonien med hjem – og videre til Himmelske Dage

Hvad ville jeg gerne lære mere om? Hvad kunne jeg bruge hjemme i min sammenhæng? Temadagen følges op med en netværksdag på Himmelske Dage i Roskilde 26-29 maj 2022

 

15:00: Afsluttende andagt

Ved Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd

 

15:30: Tak for i dag  

 

Der kan ske rettelser i programmet.

Comments are closed