Vær med til en spændende temadag om økumeni og diakoni. Her stiller vi skarpt på nogle af de dilemmaer og muligheder, diakonien arbejder med – f.eks. forholdet mellem kirken og det kommunale system, forholdet mellem sogn og organisation og forholdet mellem professionalisme og idealisme. Der vil være både oplæg og mindre workshops, hvor vi deler os op i forhold til geografiske områder for at etablere og styrke netværk og samarbejdet mellem diakonale aktører regionalt. Der er plads til samtaler om diakoni og kirkesyn og konkrete erfaringer med diakoni som økumenisk praksis. Dagen holdes som optakt til en diakonal netværksdag på Himmelske Dage i Roskilde 2022.

Tid:

Lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 10-16


Sted:

Diakonhøjskolen

Lyseng Alle 15H

8270 Højbjerg

 

Målgruppe:

Temadagen er åben for alle – heriblandt lægfolk/frivillige, diakoner, diakonisser, diakonipræster og andre præster, kirke- og kulturmedarbejdere, professionelle diakonale medarbejdere, studerende mfl. Alle er velkomne.

 

Deltagerpris:

200 kr. pr. pers. Gratis for studerende og unge under 25 år.

Betaling ved tilmelding på konto 5338 – 0260278. 

 

Tilmelding

Inden 12 september 2021

dkr@danskekirkersraad.dk

Skriv hvilket kirkesamfund/organisation/studie, du kommer fra.

 

Arrangører:

Danske Kirkers Råd i samarbejde med Den katolske Kirke, Frikirkenet og Samvirkende Menighedsplejer

Temadagen er arrangeret i regi af Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe ’Økumenisk dialog og dannelse’.

Foreløbigt program

9:30: Morgenkaffe

 

10:00: Velkomst og bøn

Generalsekretær Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd

Jens Maibom Pedersen, forstander ved Diakonhøjskolen

 

10:20: Snitflader i diakonien – dengang, nu og i fremtiden

Ved Bodil Lodberg, cand.theol. ph.d., underviser ved Diakonhøjskolen

Oplægget kommer bl.a. ind på udviklingen i det diakonale arbejde i Danmark og ser på nogle af de dilemmaer og udfordringer diakonien må forholde sig til i samarbejdet med andre kirkelige, private og offentlige aktører og som en del af velfærds- og konkurrencestaten. 

 

11:00: Dilemmaer i diakonien

 Panel:

  • Jan Nilsson, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
  • Dina Siegumfeldt, Apostolsk Kirke/Blå Kors Danmark
  • KirkeCare
  • Caritas Danmark

Hvordan forstår de diakonale organisationer sig selv mellem det kirkelige og det sekulære? Hvor meget skal det økumeniske samarbejde fylde? Hvad hindrer os i samarbejdet? Hvad er kirkens rolle i samarbejde med kommune og private aktører? Kan vi fastholde det kirkelige i det sociale arbejde på velfærdsstaten – og konkurrencestatens – præmisser? Det er nogle af de dilemmaer panelet vil drøfte med deltagerne på temadagen.

 

11:45: Frokost

 

12:30: Workshops til læring, inspiration – og netværk

Formålet med workshoppen er at blive klogere på det diakonale – og økumeniske – samarbejde i deltagernes eget område. I hver workshop deltager oplægsholdere med erfaringen inden for felterne:

  • Samarbejdet mellem det kirkelige og det offentlige/kommune
  • Samarbejdet mellem organisationer/kirker/det økumeniske
  • Samarbejde mellem sogn og diakonale organisationer

Deltagerne vælger workshop efter deres regionale tilhørsforhold.

NB! Ved tilmelding, skriv venligst første og anden prioritet.

 

  1. Fyn, Vest-/Sydjylland

Skjern-Tarm Menighedspleje

Ulrik Siegumfeldt, Familienetværket, Kirken i Byen, Kolding

Den katolske Kirke

                

  1. Midt-/Øst-/Nordjylland

Hanna Pedersen, Elsk Aalborg

Folkekirken i Aarhus

Den katolske Kirke i Aarhus                       

 

  1. Sjælland og øerne

Troels Toft, Blå Kors, Kirkens Sociale Arbejde, Græsted.

Mette Møbjerg Madsen, generalsekretær Samvirkende Menighedsplejer

Lucas Skræddergaard, Medborgerne, Kirken i kulturcentret, København

David Noval, Stella Maris, Den katolske Kirke

 

14:00: Pause

 

14:15: Tag diakonien med hjem – og videre til Himmelske Dage

Temadagen følges op med en netværksdag på Himmelske Dage i Roskilde 26-29 maj 2022.

 

15:00: Afsluttende andagt

Ved Biskop Peter Fischer-Møller

 

15:30: Tak for i dag  

 

Programmet er foreløbigt og kan blive justeret. Hvis der kommer skærpede restriktioner, vil arrangementet blive flyttet online.

Comments are closed

Modtag vores nyhedsbrev