Tag arkiv for “ temadag “

Temadag om Økumeni og Diakoni

Vær med til en spændende temadag om økumeni og diakoni lørdag 29. august 2020.

På temadagen stiller vi skarpt på diakonien inden for de forskellige kirkelige traditioner og på diakonien som noget, der binder os sammen på tværs af kirkerne. Der vil være både oplæg og mindre workshops om økumenisk diakoni både ude i verden og hjemme i lokalområdet. Der er plads til samtaler om diakoni og kirkesyn og konkrete erfaringer med diakoni som økumenisk praksis lokalt og globalt.

Tid:
29 august 2020 kl. 10-16.

Sted:

Sankt Pauls Kirke
Frøgårds Alle 10
2630 Taastrup

Målgruppe:

Temadagen er åben for alle – heriblandt lægfolk/frivillige, diakoner, diakonisser, diakonipræster og andre præster, kirke- og kulturmedarbejdere, professionelle diakonale medarbejdere, studerende mfl. Alle er velkomne.

Deltagerpris:
150 kr. pr. pers. For unge under 25 år koster det 100 kr.
Betaling ved tilmelding skal ske på reg. og kontonr.: 5338 – 0260278.

Tilmelding
Inden 10. august 2020 sendes mail til dkr@danskekirkersraad.dk
Skriv hvilket kirkesamfund/organisation, du kommer fra.
Skriv 1. og 2. prioritet for workshop.

Arrangører:
Danske Kirkers Råd i samarbejde med Den katolske Kirke, Frikirkenet og Samvirkende Menighedsplejer.
Temadagen er arrangeret i regi af Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe ’Økumenisk dialog og dannelse’.
Læs mere på www.danskekirkersraad.dk
 
Program:

9:30 Morgenkaffe

10:00 Velkomst og bøn
Generalsekretær Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd.

10:15 Økumeni og diakoni – hvad har det at gøre med hinanden?
Lektor i diakoni Jakob Egeris Thorsen, Aarhus Universitet

10:45 Paneldebat og samtale om kirkesyn og diakoni. Hvad er kirkernes syn på diakoni? Forskelle og ligheder på diakonisyn og praksis.
- Generalvikar Niels Engelbrecht, Den katolske Kirke
- Generalsekretær Mikael Wandt Laursen, Frikirkenet
- Nicolai Gideon, Den Serbisk-Ortodokse Kirke
- Generalsekretær Mette Møbjerg Madsen, Samvirkende Menighedsplejer

11:45 Frokost

12:30 Workshops til læring og inspiration
Deltagerne vælger hver to workshops.

1.Forholdet mellem frivillighed og professionalisme i diakonien.
Frivillighed, hjerte, professionalisme, kvalitet.
Ved Kirkens Sociale Arbejde i Viborg, Diakonipræst i Viborg Stift Steen Andreassen

2.Lokaløkumenisk diakoni – hvordan får vi kirkerne til at arbejde sammen?
KirkeCare.
Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen, Helsingør Stift
Pastor Martin Lorenzen, Pinsekirken Hillerød

3.Global økumenisk diakoni
Hvordan arbejder man økumenisk i den globale diakoni? Og hvordan kan vi lære af den herhjemme i Danmark?
Ved Jørgen Thomsen, senior advisor i Folkekirkens Nødhjælp,
Generalsekretær Maria Krabbe Hammershøy, Caritas Danmark.

4. Diapraxis – borgerbevægelse og kirken
Erfaringer fra det lokale arbejde på Nørrebro. Hvorfor er der brug for kirken som aktør i det det sociale arbejde lokalt?
Ved præst Amy Hill, Kirken i Kulturcenteret i samtale med NN

5.Økumenisk advocacy for flygtninge
Erfaringer fra Faros (Athen). I spændingsfeltet mellem politikkens nødvendighed og den kristne næstekærlighed.
Ved Karin Hall, Byens Valgmenighed.

6.Hvordan binder vi kirkens sociale arbejde sammen med kirkens fællesskab?
Erfaringer fra Familienetværket. Forholdet mellem forkyndelse og diakoni?
Ved Dina Siegumfeldt, leder af Familienetværket i Danmark.

7.Liturgi og diakoni
Hvordan hænger diakoni sammen med kirkens liturgi?
Generalvikar Niels Engelbrecht, Den katolske Kirke
Sognepræst Andreas Rasmussen, Apostelkirken på Vesterbro, Folkekirken
Nicolai Gideon, Den Serbisk-Ortodokse Kirke

14:00 Tag den økumeniske diakoni med hjem
Hvad ville jeg gerne lære mere om? Hvad kunne jeg bruge hjemme i min sammenhæng?

15:00 Afsluttende andagt

15:30 Tak for i dag