Tirsdag den 26. januar blev der afholdt et virtuelt møde blandt Nordisk-Baltiske samarbejdspartnere. Dette årlige møde mellem repræsentanter fra Norden og Baltikum plejer at indebære flere dages samvær og møder i et skiftende værtsland. I år blev mødet afholdt via zoom, og selv om det blev en noget komprimeret udgave, kunne man glæde sig over et usædvanligt højt antal deltagere til at inspirere hinanden på tværs af landegrænser.  

I løbet af mødet blev der blandt andet udvekslet erfaringer med at arbejde i en corona-pandemi og givet opdateringer på økumenisk arbejde for bæredygtighed og ligestilling mellem kønnene. Derudover er mødet altid en god mulighed for at finde sammen i samarbejdende netværk og gøre status på de allerede eksisterende netværk. 

Det blev desuden besluttet, at man vil se nærmere på muligheden for at afholde Nordisk-baltiske 'Pre-Assemblies' i forbindelse med generalforsamlinger i henholdsvis Kirkernes Verdensråds (Karlsruhe, 2022) Luthers Verdensforbund (Krakow, 2023) og Konferencen for Europæiske Kirker (Tallinn, 2023). 

Næste møde afholdes efter planen i januar 2022 i Finland. 

  Hvem var repræsenteret? 

  Catholic Diocese of Stockholm
  Conference of European Churches (CEC)

  Danske Kirkers Råd
  Den Norske Kirke
  Ecumenical Council of Finland
  Den Evangelisk-lutherske Kirke i Finland
  Estonian Council of Churches
  Den Evangelisk-lutherske Kirke i Estland 
  Den Evangelisk-lutherske Kirke i Island
  Den danske Folkekirke
  Norges Kristne Råd
  Den Svenske Kirke
  Sveriges Kristne Råd
  Uniting Church in Sweden

Categories:

Comments are closed