Den 24. januar 2023 kl 18:30 står Alban- og Sergijsamfundet traditionen tro for den økumeniske kirkevandring i forbindelse med den økumeniske bedeuge for kristen enhed. Tilmelding IKKE nødvendig – bare mød op. Kirkevandringen begynder i Sankt Pauls Kirke, Gernersgade 33, København Ø.

Temaet for dette års Bedeuge for kristen enhed er ”Lær at gøre det gode, og vær retfærdige” (Esajas’ Bog kap. 1, vers 17, citeret efter Bibelen 2020)

 

Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 18:30 vil det traditionen tro være muligt at besøge Folkekirken, Metodistkirken, Den Anglikanske Kirke, Den Russisk-Ortodokse Kirke, Den Katolske Kirke og Den Svenske Kirke på den årlige Kirkevandring gennem Nyboder og Frederiksstaden.

 

Kirkevandringen afholdtes første gang i 1955. Den er tilrettelagt af Alban- og Sergijsamfundet i Danmark i samarbejde med kirkerne i programmet. Kirkevandringen har karakter af én lang gudstjeneste. Efter den fælles indledning i Sankt Pauls Kirke vandrer man rundt til kirkerne i fire hold, som samles til fælles afslutning i Svenska Gustafskyrkan, hvor fader Stephen Platt – ortodoks præst i Oxford og generalsekretær for The Fellowship of St Alban and St Sergius – vil prædike.

 

Hold 1 – Blå:

Start i Sankt Pauls – St Alban’s – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

 

Hold 2 – Rød:

Start i Sankt Pauls – Jerusalemkirken – Sankt Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

 

Hold 3 – Grøn:

Start i Sankt Pauls – Jerusalemkirken – St Alban’s – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

 

Hold 4 – Gul:

Start i Sankt Pauls – Sankt Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

 

Ecumenical Church Walk 2023

The theme for the Week of Prayer for Christian Unity this year is: “Do good; seek justice.” (Isaiah chapter 1, verse 17)

 

Tuesday, the 24th of January 2023, at 18:30 it will be possible – as is tradition – to visit the Danish Lutheran Church, the Methodist Church, Church of England, the Russian Orthodox Church, the Catholic Church and the Swedish Lutheran Church in the City of Copenhagen on the annual Church Walk.

 

The first Church Walk was held in 1995. It is organized by the Danish brand of the Fellowship of St Alban and St Sergius in collaboration with the churches in the program. The Church Walk is in essence one long service. After the joint introduction in Sankt Pauls Kirke, you can choose one of four routes and visit different churches before joining the other teams for the final in the Swedish Church, Gustavskyrkan, where father Stephen Platt – orthodox priest in Oxford and general secretary of The Fellowship of St Alban and St Sergius – will give the sermon.

 

Team 1 – Blue:

Start in Sankt Pauls – St. Alban’s – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

 

Team 2 – Red:

Start in Sankt Pauls – Jerusalemkirken – Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

 

Team 3 – Green:

Start in Sankt Pauls – Jerusalemkirken – St Alban’s – Sankt Ansgars – Gustavskyrkan

 

Team 4 – Yellow:

Start in Sankt Pauls – Aleksander Nevskij – Sankt Ansgars – Jerusalemkirken – Gustavskyrkan

Categories:

Tags:

Comments are closed