Den 24. januar 2023 kl 18:30 står Alban- og Sergijsamfundet traditionen tro for den økumeniske kirkevandring […]