Kendskabet til og inspirationen fra andre kirkelige traditioner end ens eget er helt afgørende for det økumeniske engagement. Helt konkret handler det for mange om at få en erfaring i udlandet, som kan virke som drivkraft for det økumenisk engagement herhjemme. Derfor har Danske Kirkers Råd med midler fra Det Økumeniske Center netop etableret et rejselegat for frivillige til fremme af deres økumeniske dannelse.

”Samarbejdet på tværs af kirkelige tilhørsforhold vokser i disse år både i kirkerne og i de kirkelige organisationer. Men konkret er det den personlige erfaring, der har afgørende betydning for forståelsen af, hvor vigtigt det økumeniske arbejde er – og at det er en del af kirkens natur at være økumenisk. Derfor er det så glædeligt, at vi nu har fået mulighed for at støtte frivillige i deres ønske om at styrke deres økumeniske engagement og dannelse gennem ophold i udlandet”, siger Kathrine Fischer, der sidder med i legatets bestyrelse og er forperson for Danske Kirkers Råds arbejdsgruppe Økumenisk Dialog og Dannelse.

Målgruppen for legatet er frivillige i lokale kirker eller kirkelige organisationer uanset alder. Det er et krav,

at man på sit udlandsophold besøger økumeniske fællesskaber som fx Bossey i Schweitz, Taize i Frankrig, Iona i Skotland eller har ophold i en kirkelig organisation eller tradition, der ikke er ens egen, hvad enten det er et koptisk kloster i Egypten, karismatiske kirker i Vestafrika ellers Sydasien, Den Katolske Kirke i Mellemamerika, evangelikale kirker i USA, ortodokse kirker i Mellemøsten eller noget helt tiende.

 

Økumenisk dannelse

Rejselegatet lægger særlig vægt på økumenisk dannelse. Om det siger Tonny Jacobsen, der er formand for legatets bestyrelse og sidder med i Danske Kirkers Råds forretningsudvalg:

”Når vi ser rundt i det økumeniske landskab, er der ingen tvivl om, at de mange engagerede mennesker typisk også har en erfaring med det økumeniske møde i udlandet. I en tid med øget polarisering mange steder i verden er det afgørende, at vi får viden om hinandens forskelle og ligheder – hvad er det der binder os sammen som troende mennesker på tværs af vores forskelle? Økumenisk dannelse handler ikke om, at man bliver mindre klar på, hvilken tradition man selv kommer fra – måske tværtimod – men om at bliver klogere på hinanden og sammen kunne gøre en forskel i verden.”

 

Om Rejselegatet for økumenisk dannelse

  • Legatet uddeles til frivillige i kirker og kirkelige organisationer, der er medlemmer af Danske Kirkers Råd.
  • Rejselegatet til fremme af økumenisk dannelse er etableret med midler fra Det Økumeniske Center
  • En legatbestyrelse med 4 repræsentanter fra medlemskirker – og organisationer er etableret.
  • Legatet uddeles 2 gange årligt og har ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober hvert år

 

Læs mere om legatet:

Rejselegat til fremme af økumenisk dannelse

Hent ansøgningsskemaet her

 

For yderligere information

Danske Kirkers Råd

Generalsekretær Mads Christoffersen mc@danskekirkersraad.dk

Categories:

Tags:

Comments are closed