Kendskabet til og inspirationen fra andre kirkelige traditioner end ens eget er helt afgørende for det […]