Som et udtryk for helt konkret økumenisk samarbejde i de danske kirker, arrangerer Evangelisk Alliance bedeuge hvert år i starten af januar. Kristne over hele verden samles til bøn for deres land og for verden. Sofie Larsen Kure fra Grøn Kirke fortæller her om sit besøg i Luthersk Missionsforening. 

I Helsingørområdet samles kirkerne i en af årets første uger til bedeuge. I løbet af ugen besøges de respektive kirkers huse, hvor folk samles for at bede sammen på tværs af kirkeskel. Mandag aften slog Luthersk Missionsforening i Kvistgård dørene op og skød bedeugen i gang under emnet "identitet". Det handlede blandt andet om, hvordan vi alle kan være slaver både fysisk og mentalt af forskellige ting, og om den frihed, som findes i Jesus, hvor vi kan finde vores identitet og værd. 

Frelsens Hær, Evangelisk Frikirke Danmark, Indre Mission, folkekirken, Luthersk Missionsforening og Frikirken Vineyard var alle dukket op med repræsentanter til en aften, som også handlede meget om at dele, hvad der rører sig lokalt. Hver af kirkerne og foreningerne fik lov at dele takke- og bønneemner fra deres hverdag – og mange står med de samme udfordringer, hvilket gjorde det endnu stærkere at kunne samles på tværs af kirkeskel og bede sammen. Aftenen blev også livestreamet til dem, der ikke havde mulighed for at være med fysisk.

Resten af ugen går stafetten så videre, så alle de førnævnte kirker besøges og står for indholdet på aftenen. Gennemgående for alle aftener bliver bønsfællesskabet. Derudover samles der ind til Evangelisk Alliances projekt med roma-ledere og en mobil bibelskole i Østeuropa. 

Evangelisk Alliance skriver om sig selv, at de er ”et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer,
der med vores indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles sag: Vi arbejder for at gøre kristen tro og kristen livspraksis kendt og gældende i Danmark. Vi ønsker også at inspirere kristne i Danmark til at være med i Guds globale mission.” Læs mere om bedeugen her: http://www.evangeliskalliance.dk/bedeuge/

Categories:

Comments are closed