Foto: Albin Hillert/WCC

Hvert år afholder kristne hele verden over bedeuge for kristen enhed. Temaet for årets bedeuge er fra Matthæusevangeliet kapitel 2 vers 2: "vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham". 

Kirkernes Verdensråd skriver selv på deres hjemmeside: "Mere end nogensinde før, i disse svære tider, har vi brug for et lys, der skinner i mørket; og det lys, som kristne forkynder, er blevet manifesteret i Jesus Kristus". I løbet af bedeugen udveksler menigheder og sogne verden over bønner og arrangerer økumeniske bønsgudstjenester, hvor hjerter røres og kristne mødes for at bede for enhed. 

Du kan læse mere om bedeugen for kristen enhed samt finde liturgisk materiale på flere sprog her.

Tidspunkt:
18.-25. januar 2022 

Læs mere:
oikoumene.org/week-of-prayer

Categories:

Comments are closed