I forbindelse med regeringens forslag om at afskaffe Store Bededag som helligdag har Danske Kirkers Råd indsendt nedenstående høringssvar.

 

Høringssvar ved vedr. Forslag til J.nr. 2023 – 197 lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag

Vi støtter Folkekirkens biskoppers og andre kirkelige aktørers kritik af forslaget om at gøre Store Bededag til en almindelig arbejdsdag.

 

Store Bededag danner som helligdag rammen om bøn og eftertænksomhed og er en del af Folkekirkens alterbog med her til hørende bønner og tekster. Vi anser det som et brud med en meget lang tradition, at regeringen således blander sig i kirkens indre anliggender, som det her er tilfældet.

 

Desuden finder vi den manglende dialog med kirkelige aktører i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget om afskaffelse af Store Bededag som helligdag meget problematisk og et brud med den danske samfundsmodel, der er kendetegnet ved netop samtale og inddragelse.

 

Argumentet om at afskaffelsen af Store Bededag som helligdag skulle finansiere et øget forsvarsbudget, finder vi meget ejendommeligt. Vi er sikre på, at der findes andre veje til denne finansiering.

 

Store Bededag er ikke alene et anliggende for Folkekirken og dens medlemmer. Som et meget bredt netværk af kirkesamfund, folkekirkelige stifter og kirkelige organisationer støtter vi bevarelsen af Store Bededag som helligdag til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet og opfordrer således regeringen til at trække dette lovforslag tilbage.

 

Således besluttet på Danske Kirkers Råds rådsmøde, mandag den 16. januar 2023.

 

Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale kirkeråd med 17 kirkesamfund – herunder Folkekirken, Den Katolske Kirke, Metodistkirken, Baptistkirken mfl. – samt alle Folkekirkens stifter og 31 kirkelige organisationer.

 

Med venlig hilsen

 

Biskop Peter Birch                                   Mads Christoffersen

Formand                                                   Generalsekretær

Categories:

Tags:

Comments are closed