Efter 11 år på Danske Kirkers Råds sekretariat har Hanna Smidt nu valgt at gå andre veje. Det har været et alsidigt arbejde, hvor Hanna de sidste år primært har beskæftiget sig med Grøn Kirke. Men siden dengang hun blev ansat har hun både stået for kommunikationen, de økumeniske relationer og været konstitueret generalsekretær. Hanna ser tilbage på sin tid i Danske Kirkers Råd.

Hanna Smidt stoppede sit arbejde som Grøn Kirke-koordinator i midten af oktober. Det er 11 år siden hun blev ansat i Danske Kirkers Råd og meget har udviklet sig i organisationen siden dengang. Vi har stillet hende et par spørgsmål om tiden, der gik. 

"Jeg synes den gode stemning, åbenheden og ønsket om fællesskab og samarbejde har været der hele vejen igennem. Men som tiden er gået, har arbejdsområderne omkring klima og miljø, religionsdialog, migrantmenigheder, kirkernes retslige vilkår, Kirkedage osv. konkretiseret intentionerne og gjort relationer og fællesskabet dybere - og mere relevante", siger hun om udviklingen af det økumeniske engagement i Danske Kirkers Råd. "DKR er blevet en relevant aktør som løfter nogle vigtige opgaver som ikke nødvendigvis løftes af andre. Og det er sket med stort økumenisk engagement og gennem gode partnerskaber", tilføjer hun.

Hanna ser tilbage på arbejdet i Grøn Kirke med stolthed over, hvad man har opnået siden etableringen i 2008
: "Vi har formået at tænke både teologisk og praktisk omkring hvordan kirker kan være med i og også bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Det tror jeg både kirker, kirkelige organisationer og andre organisationer ser som relevant og vigtigt - og vi har formået at vise konkrete måder kirkerne kan være med", siger hun. Det er både et praktisk redskab og et kirkeligt bidrag til, hvordan vi kan motivere.  "Med tjeklisten opfordres kirker til at tænke over deres eget forbrug af energi, ressourcer, transport, affaldshåndtering. Men Grøn Kirke og de grønne kirker overvejer også, hvordan kirkerne kan bidrage med ritual, sprog og aktiviteter der motiverer til håb og handling", tilføjer hun. "Grøn Kirke er blevet en veletableret del af Danske Kirkers Råd - og et initiativ som mange kender til - også udenfor det kirkelige. Også i udlandet får vi ros fordi vi har formået med relativt få midler og ressourcer at være en del af den grønne omstilling. Der er stadig mange der endnu ikke kender til Grøn Kirke - eller overhovedet overvejer at kirken kan være en aktiv medspiller på den grønne omstilling. Så der er stadig en opgave at arbejde på."

Det er svært at samle alle indtryk fra tiden i Danske Kirkers Råd, men "Samarbejdet og arbejdsfællesskab på sekretariatet og i arbejdsgrupperne. Det har været så givende og inspirerende at arbejde med så engagerede og dygtige folk om emner jeg selv brænder for: Liturgi, klima og miljø, økumeni og meget mere. Der har været højdepunkter som de store klimagudstjenester i Domkirken, Bosseyture, Økumenisk Efterårskurser og mere - men hverdagen på sekretariatet har også betydet utrolig meget", siger hun og tilføjer et "tak for det hele!".

Hanna Smidt blev sendt godt af sted ved en afskedsreception i midten af oktober. Mia Toldam Korsgård overtager Hannas stilling pr. 1. november 2017. 

Categories:

Tags:

Comments are closed