Mia Toldam Korsgård er ansat pr. 1. november som projektkoordinator med særlig ansvar for Grøn Kirke og det nye arbejdsområde Økumenisk dialog og dannelse. Hun er uddannet sociolog og har en bred økumenisk baggrund bl.a. som national koordinator i Den katolske Kirkes hjælpeorganisation Caritas Danmark og som volontør i Brødremenigheden. Som baptist er hun desuden engageret i kirken Regen/Kristuskirken i København.
 
”Jeg er optaget af den naturlige sammenhæng mellem troen og arbejdet for en ansvarlig forvaltning af Guds skaberværk”, siger Mia Toldam Korsgård bl.a. om sin begrundelse for at søge stillingen som koordinator med fokus på bl.a. Grøn Kirke. Privat er hun engageret i den spirende sociale bevægelse for grøn omstilling gennem Den Grønne Friskole, hvor hendes børn går i skole. Mia har en solid organisatorisk erfaring fra Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor hun arbejdede med bevillinger til udviklingsprojekter og som national koordinator for Caritas, hvor hun stod for kontakten til det kirkelige bagland og som tovholder for organisationens nationale projekter.
 
Selv er Mia rundet ud af Baptistkirken, hvor hun altid har været et engageret medlem. Men hun brænder for det økumeniske: ”Jeg deler passionen for det økumeniske arbejde. Jeg har i min færden i andre kirkelige miljøer end mit eget erfaret, hvordan økumeni giver nye perspektiver på Gud, og hvordan forskellighed kan være en stor styrke. Jeg er derfor motiveret for at styrke det økumeniske arbejde og medvirke til at næste generation også ser værdien i økumeni”, siger Mia og ser frem til også at komme til at arbejde med det nye fokusområde Økumenisk dialog og dannelse.
 
Mia er uddannet sociolog og har som national koordinator for Caritas Danmark både arbejdet med strategi og konkrete diakonale opgaver. Hun har desuden været involveret i Caritas Danmarks samarbejde med FOA og Kirkernes Integrationstjeneste om et projekt med fokus på au pair-piger i Danmark. Desuden har hun arbejdet i Social- og integrationsministeriet, Rådet for Etniske Minoriteter, m.m. Privat er hun gift og har tre børn.
 
Mia Toldam Korsgård overtager stillingen efter Hanna Smidt og er ansat 27 timer om ugen.
 
Tag godt imod Mia.

Categories:

Tags:

Comments are closed