​Bitten Schjødt Kjær stopper som formand for styrelsen for Danske Kirkedage. Styrelsen konstituerer en ny formand for det kommende halve år. Ved Årsmødet 2. juni 2018 skal der vælges ny formand – alle kirker og organisationer inviteres til at finde gode kandidater. Den afgående formand ser tilbage på sin tid i Danske Kirkedage.
 
Bitten Schjødt Kjær er netop blevet valgt som landsnæstformand for partiet Radikale Venstre. Med en fuldtidsstilling derudover som udviklingschef i FDF har hun været nødt til at træde tilbage som formand for Styrelsen for Danske Kirkedage efter fem begivenhedsrige år. Vi har spurgt hende, hvad hun ser tilbage på i sin tid i styrelsen – og hvor hun ser Danske Kirkedage på vej hen.
 
”Danske Kirkedage er den fest, som styrelsen har haft som opgave at gøre vedkommende, økumenisk nutidig og til stadighed tværkirkelig. Jeg har sat pris på viljen og modet til at få Danske Kirkedage endnu mere ud i det offentlige rum. Det har været en spændende proces at være formand for og har kun kunnet lykkes ved dygtige styrelsesmedlemmer, et engageret sekretariat i Danske Kirkers Råd og de mange frivillige kirke- og organisationsfolk fra hele landet”, siger Bitten. 
 
Når hun ser tilbage på de seneste år for Danske Kirkedage, er det ikke mindst Himmelske Dage i København, hun tænker på. ”Himmelske Dage i København var noget særligt i min formandsperiode, fordi det med sikkerhed kommer til at bane en ny vej for Danske Kirkedage fremover. Vi skal følge op på at lade kristendommen være en del af samfundet på en god og imødekommende måde. Alle de mange møder, samtaler, usikkerheder og nye tiltag, der var med til at skabe Himmelske Dage i København, har været det hele værd. Det har været en fornøjelse af være en del af det fællesskab”, siger hun.
 
Bitten er sikker på, at Danske Kirkedage vil manifestere sig yderligere i årene fremover. ”Danske Kirkedage står efter min mening over for en ny tid. Det er en tid, hvor vi hverken skal være en lukket fest, en fætter-kusine-komsammen eller en begivenhed, som folk har svært ved at blive en del af. Danske Kirkedage bør og vil manifestere sig tydeligere som en velkendt tilbagevendende og synlig begivenhed. Det skal være noget mange taler om og mange glæder sig til at deltage i”.
 
Danske Kirkers Råd takker Bitten for det store arbejde, hun har lagt i Danske Kirkedage. Med sine fem år som formand og som medlem af styrelsen før det, har hun både sikret nytænkning og kontinuitet i arbejdet med Danske Kirkedage generelt og under Himmelske Dage i København og i optakten til Himmelske Dage på heden 2019. 

Foto: Tove Koch

Categories:

Tags:

Comments are closed