​​Bitten Schjødt Kjær stopper som formand for styrelsen for Danske Kirkedage. Styrelsen konstituerer en ny formand […]