Vi tilbyder

En spændende og mangfoldig fuldtidsstilling, engagerede kolleger og et engageret netværk, der vil gøre en forskel i det økumeniske arbejde på tværs af kirkelige tilhørsforhold.

 

Som generalsekretær får du en nøgleposition med ledelsesansvar og en vigtig koordinerende, faciliterende og understøttende funktion både for det kirkelige netværk og for sekretariatet.

 

Vi søger en generalsekretær, der kan understøtte det gode samarbejdsmiljø, der allerede eksisterer og være talsmand i forhold til kirkernes placering og rolle i samfundet, og være med til at tænke nyt sammen med repræsentanter og ansatte.

 

Som generalsekretær er du organisationens ansigt udadtil og bliver således også en ambassadør for det økumeniske arbejde og talerør for kirkernes rolle i og bidrag til samfundet.

 

Om dig: Dine evner og kvalifikationer

Du færdes hjemmevant og fordomsfrit mellem mennesker i hele bredden af Danske Kirkers Råd og øvrige kirke- og trossamfund herhjemme og ude i verden. Det er afgørende, at du er en god netværker og brobygger, og samtidig har styr på den daglige ledelse, administration og sekretærfunktion i Danske Kirkers Råds arbejdsgrupper.

 

Du skal som generalsekretær have en særlig evne for at være lydhør over for de mange forskellige teologiske traditioner og synspunkter, der afspejler den kirkelige mangfoldighed i organisationen. Desuden kræves det, at man kan holde fokus og arbejde i en meget alsidig hverdag, der kan rumme både administration, samtaler, planlægning og afholdelse af gudstjenester og konferencer.

 

Som generalsekretær er det vigtigt, at du kan skabe et trygt og frugtbart arbejdsklima på sekretariatet og være med til at støtte og styrke arbejdet inden for de forskellige fokusområder for Danske Kirkers Råd i samarbejde med repræsentanter fra kirkesamfund og kirkelige organisationer. Du får glæden af at arbejde med en gruppe særdeles dedikerede medarbejdere på sekretariatet og repræsentanter i hele vores kirkelige bagland.

 

Du har med fordel en teologisk/kirkelig fagkompetence og en ledelsesfaglig baggrund og lader dig engagere af det økumeniske fællesskab, sådan som det formes i Danske Kirkers Råd. Det er en fordel – men ikke et krav – at du er uddannet/har virket som præst i et af de kirkesamfund, der er medlemmer af Danske Kirkers Råd.

 

Om Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale kirkeråd med 17 kirkesamfund og 42 kirkelige organisationer og folkekirkelige stifter i sin medlemskreds. Vi danner rammen om økumenisk (tværkirkelig) dialog og samarbejde med særlig fokus på teologi, mission, og kirkernes vilkår i Danmark. Danske Kirkers Råd har et mindre sekretariat på Diakonissestiftelsen i København og et tæt samarbejde med repræsentanter fra den meget brede medlemskreds.

 

Tiltrædelse 1. januar 2024 eller snarest derefter  

Løn: Stillingen aflønnes med udgangspunkt i Folkekirkens præsteløn-system og i øvrigt efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: 1. november 2023

Samtaler: Forventes afholdt i første halvdel af november

Ansøgning og CV sendes til dkr@danskekirkersraad.dk

 

Vil du vide mere?
Kontakt: Formand for Danske Kirkers Råd Biskop Peter Birch: 20 47 25 72

Eller nuværende generalsekretær Mads Christoffersen: 26 70 02 46

Læs mere www.danskekirkersraad.dk

Stillingsbeskrivelse: https://www.danskekirkersraad.dk/stillingsbeskrivelse-for-generalsekretaeren-2023

 

Categories:

Tags:

Comments are closed