Der afholdes igen Folkemødet på Bornholm! Danske Kirkers Råd er med igen i år. Det er 10. gang, at Danske Kirkers Råd er med på Folkemødet gennem det økumeniske fællesskab Himmel og Jord. I år bliver Folkemødet delvist afholdt online og delvist som fysiske arrangementer i Allinge.

Danske Kirkers Råd står for en spændende online-samtale om ’Tro, håb og klimakrise’, to fysiske debatter om ’vigepligt for Gud’ og om vi måske har glemt ånden i corona-krisen’. Du kan læse mere om de forskellige samtaler nedenfor. Der kan komme mindre ændringer i sammensætningen af paneldeltagerne på de fysiske arrangementer. Man skal booke plads til de fysiske debatter. Men alle kan deltage ved online-samtalen. Vi afslutter Folkemødet med en økumenisk gudstjeneste i Allinge Kirke, som vi også har gjort det de andre år. I år vil Christoffer Emil Bruun fra Tidsånd på P1 være gæsteprædikant.  

Torsdag den 17. juni kl. 13:00-14:00.
Tro, håb og klimakrise

Link: https://zoom.us/j/94648993665?pwd=a0M5ZWo0dHNDSEVMcmVMV2hqWkNxdz09
Deltagelse kræver ikke tilmelding – bare klik på linket.

Vær med i denne spændende online samtale om tro, håb og klimakrise!

Hvad betyder troen og håbet betyder for vores klimaengagement – og hvad er det for en tro og hvilket håb er det vi taler om?
Er håbet med til at fremme handling mod yderligere klimaforandringer?
Hvordan bevarer man håbet med de dystre klimaprognoser, vi ser ind i?
Er der forskel på, hvad det er for en tro og hvilket håb vi taler om, alt efter om det er biskoppen, generalsekretæren, etikeren eller aktivisten, man spørger?
Er der forskel på, hvordan unge og ældre går ind i klimakampen med hver deres tro og håb? Det er nogle af spørgsmålene, der vil blive drøftet i denne spændende samtale mellem:
- Sarah Hellebek, medstifter af Den Grønne Studenterbevægelse og lærer på Krogerup Højskole
- Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp
- Mickey Gjerris, bioetiker og forfatter til bogen ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb”
- Biskop Peter Fischer-Møller, formand for Danske Kirkers Råd og engageret i kirkernes klimarbejde Grøn Kirke

Kulturjournalist på DR Alberte Clement Meldahl leder samtalen. Hun har blandt meget andet lavet radioserien ’Er håbet stadig grønt?’.

Arrangør: Danske Kirkers Råd/Grøn Kirke

Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale kirkeråd med 16 kirkesamfund og 42 kirkelige organisationer i sin medlemskreds. Danske Kirkers Råd står bl.a. for netværket Grøn Kirke, der er med til at engagere kirker og kirkelige organisationer i klima- og miljøspørgsmål både lokalt, nationalt og internationalt. Læs mere på www.gronkirke.dk

For yderligere information:
Generalsekretær Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd: 26 70 02 46

Lørdag 19. juni kl. 17-18 Scene 6
Har vi glemt ånden i kampen mod Corona?

Book pladsbillet her: https://place2book.com/da/sw2/sales/nxu1w6853s

Folkesundheden har naturligvis været hovedfokus i kampen mod Corona for at undgår smittespredning. Til den kamp har vi rustet os med mundbind, håndsprit og afstand, fordi folkesundhed bliver reduceret til dette ene: At undgå at blive smittet med Corona. Men har vi undervurderet behovet for at se hinanden i øjnene, røre hinanden og være sammen – også selv om vi er særligt udsatte?

Har vi været for ensidige i vores kamp mod Corona og hvad bliver de langsigtede konsekvenser? Bliver vi for indskrænkede? Er der en bagside af ’de sociale bobler’? Bliver vi for meget ’os selv nok’ både i forhold til vores næste, de sociale relationer, i forhold til dem fra den anden side af kommune- eller landegrænsen? Hvilke risici er vi klar til at løbe for at sikre et åbent samfund? Hvad har vi lært til den næste krise? Det er nogle af de spørgsmål, samtalen her vil komme omkring.

Men i samtalen er:
- Lene Tanggaard, rektor for Designskolen i Kolding og professor i pædagogisk psykologi
- Provst Johannes Gregers Jensen
- Chris Borup Preuss, formand for DUF
- Frederik Vad Nielsen, formand DSU
- Mickey Gjerris, bioetiker, Københavns Universitet

Ordstyrer: Christoffer Emil Bruun, Tidsånd på P1.

Arrangører: Danske Kirkers Råd, Frikirkenet, Den katolske Kirke og Samvirkende Menighedsplejer.

Fredag 18. juni kl 14-15 Scene 7
Vigepligt for Gud – eller for politikerne?

”Når religion og demokrati støder sammen, så er det Gud, der har vigepligt”. Sådan har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) flere gange udtrykt sig.
Denne forståelse af guddommelig vigepligt er gået hånd i hånd med en række forskellige politiske tiltag de senere år: Forkynderloven – donationsloven - forslag om tvungen oversættelse af prædikener til dansk for blot at nævne nogle få.

Hvor langt strækker Guds vigepligt sig egentlig og hvor går grænsen for, hvor langt staten kan gå i forhold til at indskrænke religions- og ytringsfriheden?
Ender vores kamp mod islamisk fundamentalisme med, at det er staten, der udstikker rammer for, hvad vi må tro og ikke må tro, hvis vi skal undgå at komme i miskredit?
Hvad er egentlig det bedste middel for at modvirke islamisk fundamentalismes indflydelse i det danske samfund og hvordan bevarer vi trosfriheden?

Der vil være debat mellem Jacob Mchangama, direktør i Justitia, Frederik Vad Nielsen, formand for DSU, samt Ingrid Ank, leder af Grundtvigs akademiet.

Ordstyrer: Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i FrikirkeNet.

Arr. FrikirkeNet, Danske Kirkers Råd, Den Katolske Kirke og Samvirkende menighedsplejer.

Søndag 20. juni 2021 kl. 10:30 i Allinge Kirke
Folkemøde-gudstjeneste

Christoffer Emil Bruun, trosredaktør på DR og journalist på programmet Tidsånd på P1 prædiker ved dette års økumeniske Folkemøde-gudstjeneste.

Gudstjenesten afholdes i Allinge Kirke søndag den 20. juni 2021 kl. 10:30

Ved gudstjenesten deltager præster fra en bred vifte af kirkesamfund. Desuden medvirker det gregorianske kor fra Den katolske Kirke og det burmesiske kor fra Baptistkirken Bornholm.

Christoffer Emil Bruun interviewer i programmet Tidsånd på P1 uge efter uge mennesker med forskellig tro, hvoraf mange fungerer som prædikanter i deres trossamfund. Denne søndag er det ham selv, der skal stå på prædikestolen. Temaet for gudstjenesten er ’Frygt ikke’. ”Jeg er meget glad for at skulle prædike ved gudstjenesten i forlængelse af dette års Folkemøde og har allerede nogle ideer til, hvordan jeg kan gribe det an. Jeg glæder mig!”, siger Christoffer Emil Bruun om invitationen til at prædike.

Det er en tradition, at kirkerne går sammen om at holde gudstjeneste i Allinge Kirke i forlængelse af Folkemødet. Sådan har det været alle årene. Det er også en tradition, at invitere en gæsteprædikant. Tidligere har bl.a. Bertel Haarder (V), Daniel Toft Jakobsen (S), Margrethe Auken (SF) og Marianne Jelved (RV) og Jann Sjursen været med som gæsteprædikanter.

Arrangører: Danske Kirkers Råd, Folkekirken, Den katolske Kirke, Baptistkirken Bornholm, Frelsens Hær mfl. i samarbejde med Allinge Kirke og Himmel og Jord - det økumeniske samarbejde på Folkemødet.

Vi følger naturligvis de gældende restriktioner for gudstjenester. Der er ikke fælles salmesang. Salmerne vil i stedet blive sunget af koret.

For yderligere information:
- Generalsekretær Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd: 26 70 02 46

Præst i Baptistkirken på Bornholm Lone Møller-Hansen: 23 47 40 15

Læs mere om Folkemødet på www.folkemoedet.dk

Categories:

Tags:

Comments are closed