Danske Kirkers Råd er netop blevet optaget i Rådet for Menneskerettigheder under Institut for Menneskerettigheder.

Det er rådets opgave løbende at følge instituttets arbejde og komme med forslag til nye arbejdsområder for deres bestyrelse. Rådet er repræsenteret ved en række politiske partier, institutioner og civilsamfundsorganisationer. Som noget helt nyt er Religion blevet en kategori for en gruppe af medlemsorganisationerne i Rådet. Generalsekretær Mads Christoffersen kommer til at repræsentere Danske Kirkers Råd i Rådet for Menneskerettigheder.

”I ansøgningen om optagelse i Rådet lagde vi særlig vægt på Danske Kirkers Råds arbejde med rettigheder i forhold til religion og samfund. Med bekymring ser vi, hvordan dansk lovgivning i de senere år har begrænset friheden og mistænkeliggjort religiøse minoriteter. Lovgivning, der er tilsigtet en lille gruppe religiøse ekstremister, kommer til at ramme alle religiøse over en bred kam – herunder både kristne og andre trossamfund. Alene de sidste måneder har vi været aktive mod det planlagte lovforslag om tvangsoversættelser af prædikener og vist vores kritik i forhold til de såkaldte ’forbudslister’ i forbindelse med udenlandske donationer til trossamfund. Med den store folkelige forankring Danske Kirkers Råd har i sin medlemsskare, vores erfaring med rettighedsarbejde og vores historiske gode samarbejde med religiøse og ikke-religiøse aktører i Danmark og udlandet, finder vi det helt oplagt, at vi sidder med i Rådet for Menneskerettigheder”, siger Mads Christoffersen. ”Det vil styrke medlemsskaren og være en gensidig gevinst for Rådet for Menneskerettigheder og Danske Kirkers Råd med særlig fokus på religion og rettigheder”, tilføjer han.Ministerier, myndigheder, politiske partier, ngo’er, etnisk ligestilling, flygtninge, internationalt, tortur og sociale rettigheder er nogle af de kategorier, der længe har været i Rådet for Menneskerettigheder. Men som noget helt nyt er Religion nu også blevet en kategori. Det jødiske Samfund, Dansk Islamisk Trossamfund, ReSam og altså Danske Kirkers Råd er nu kommet ind i denne kategori.

Dorthe Elise Svinth, formand for Institut for Menneskerettigheder, siger om udvidelsen:
”Jeg er rigtig glad for den store interesse, der har været for at deltage i Rådet for Menneskerettigheder. Vi har haft et stort fokus på at sikre bredden i rådets sammensætning, og i år har vi altså udvidet med et helt nyt område. Religionsfrihed er en afgørende menneskeret, og vi ser i Danmark, hvordan mennesker diskrimineres og udsættes for hadforbrydelser alene på grund af deres religiøse tilhørsforhold. Set i det lys er det både godt og naturligt, at de tre største trossamfund i Danmark og Resam (Religion & Samfund) nu har søgt og fået optagelse – også fordi organisationerne har et bredere fokus end det rent religiøse.”

Danske Kirkers Råd har i flere år haft et godt samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og er desuden med i det nordiske samarbejde om religions- og trosfrihed NorForb, der står bag læringsplatformen forblearning.org. Desuden er Danske Kirkers Råd med i Udenrigsministeriets Kontaktforum og har gennem en årrække haft et godt samarbejde med kristne og muslimske ledere i Danmark og i Mellemøsten om bl.a. at fremme tros- og religionsfrihed.

Rådet for menneskerettigheder mødes fire gange årligt, og medlemmerne vælgers for en fire-årig periode. Læs mere på www.menneskeret.dk/om-os/raadet-menneskerettigheder

 

Categories:

Comments are closed