I Grøn Kirke ønsker vi i endnu højere grad at kunne inspirere og understøtte jeres arbejde i de lokale kirker. Derfor vil vi fremover tilbyde alle eksisterende og kommende grønne kirker at indgå i et partnerskab med Grøn Kirke.
Caritas Danmark blev enstemmigt optaget i Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd på Fællesmødet 14. januar 2021
Mindst én gang om året finder 'Bedeuge for kristen enhed' sted som en påmindelse til kristne om at være ét, for at verden skal tro, sådan som Jesus beder for i Johannesevangeliet 17,21. I år finder bedeugen sted fra den 18. januar til den 25. januar, og temaet er “Bliv i min kærlighed. Så skal I bære rig frugt” (jf. Joh 15,1-17).