Trossamfundsudvalget holdt den 26.-28. september i alt tre midtvejshøringer for at drøfte deres oplæg med de berørte trossamfund. Danske Kirkers Råd var med ved høringerne, der blev holdt i en konstruktiv dialog mellem udvalget og en bred vifte af repræsentanter fra forskellige trossamfund.

Danske Kirkers Råd har desuden indsendt sit skriftlige svar på Trossamfundsudvalgets anbefalinger og overvejelser vedr. en kommende religionslovgivning. Høringssvaret indeholder både opbakning til udvalgets forslag, der ligger i forlængelse af Danske Kirkers Råds egne anbefalinger vedr. Grundlovens §69, og kritik af punkter, hvor vi mener, at udvalgets anbefalinger er på kant med Grundlovens §67 om religionsfrihed. 

Læs Danske Kirkers Råds høringssvar her

Læs Trossamfundsudvalgets oplæg her

Categories:

Comments are closed